rfelijak

11 kwietnia 2019

Sukcesja w spółkach po nowemu

Czy można uszczuplić prawa wspólnika pod jego nieobecność? Według najnowszego orzecznictwa – tak. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 czerwca 2018 r...
5 kwietnia 2019

Wspólnik nieobecny na zgromadzeniu może stracić pozycję w spółce

Czy można uszczuplić prawa wspólnika pod jego nieobecność? Według najnowszego orzecznictwa – tak. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 czerwca 2018 r...
4 marca 2019

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego, jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

1 marca 2019 r. wchodzi w życie Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw (Pakiet MŚP) nowelizujący m.in. Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny...
22 lutego 2019

Głosowanie w trybie pisemnym możliwe również przy podejmowaniu uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Do tej pory niemożliwe było głosowanie nad uchwałami, które według Kodeksu spółek handlowych są objęte porządkiem obrad...