rfelijak

22 sierpnia 2018

Exit tax w Polsce wcześniej niż wymaga dyrektywa. Uderzy w spółki i osoby fizyczne przenoszące się za granicę.

Podatek od niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax, będzie miał zastosowanie nie tylko do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, lecz również do podatników będących osobami fizycznymi...
6 sierpnia 2018

Instytucja zarządu sukcesyjnego zaakceptowana przez Prezydenta

Określona ryczałtowo w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)...
2 sierpnia 2018

Przywrócenie możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.

Określona ryczałtowo w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)...
18 lipca 2018

Samochód służbowy: Bardzo ważny i korzystny dla pracodawców wyrok NSA

Określona ryczałtowo w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)...