Alerty

Pozew przeciwko IPOPEMA TFI o zapłatę ponad 20 mln zł

Lipiec 29th, 2016|

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów pozwało Ipopemę TFI o zapłatę ponad 20 mln zł z tytułu szkody majątkowej. Obsługę prawną GPW - największej w Polsce spółce wodociągowej w tej sprawie zapewnia kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.
 • Permalink Gallery

  PILNE! Sprawdź kody PKD swojej firmy. Za niektóre możesz dostać wysoką grzywnę!

PILNE! Sprawdź kody PKD swojej firmy. Za niektóre możesz dostać wysoką grzywnę!

Czerwiec 17th, 2016|

Zakazane PKD – jeśli jednym z przedmiotów działalności Twojej spółki jest pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z) lub pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) być może masz obowiązek zmiany umowy spółki i usunięcia niedozwolonych kodów z rejestru przedsiębiorców.

Z poniższej informacji dowiesz się ponadto czy grozi Ci wysoka grzywna.

W dniu 11 października […]

 • Permalink Gallery

  Groźne zmiany legislacyjne dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Groźne zmiany legislacyjne dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Lipiec 14th, 2015|

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 699). Konsekwencją ww. nowelizacji, jak wynika także z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia […]

30 dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty

Czerwiec 24th, 2015|

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółek komandytowo – akcyjnych (SKA) i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W wyroku tym Trybunał uznał, że SKA powinny być traktowane dla celów PCC jak spółki kapitałowe, a nie spółki osobowe. Jest to istotne, gdyż ustawa […]

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015

Czerwiec 11th, 2015|

W dniu 2 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał długo oczekiwany przez związki zawodowe i pracodawców wyrok w sprawie możliwości tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych osób pracujących na innej podstawie niż stosunek pracy. Wniosek w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisu Ustawy o związkach zawodowych, który pozwala na […]

 • Permalink Gallery

  Nie będzie klauzuli o unikaniu opodatkowania (przynajmniej na razie)

Nie będzie klauzuli o unikaniu opodatkowania (przynajmniej na razie)

Maj 5th, 2015|

Głównym zwolennikiem wprowadzenia do Ordynacji Podatkowej klauzuli, w myśl której legalne, ale nakierowane na osiągnięcie korzyści podatkowych działania podatników, mogą zostać zakwestionowane przez organy podatkowe, było Ministerstwo Finansów.

Obecnie Ministerstwo skierowało pod obrady rządu projekt zmian do Ordynacji Podatkowej nie uwzględniający przepisów odnoszących się do klauzuli. Z wyjaśnień przedstawicieli Ministerstwa […]

Od 1 lipca „odwrócony” VAT obejmie nowe produkty

Kwiecień 30th, 2015|

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, podpisana przez Prezydenta we wtorek, rozszerza stosowanie odwróconego VAT-u na takie towary jak: telefony komórkowe (w tym smartfony), tablety, notebooki, laptopy i konsole do gier.

Istota procedury tzw. odwróconego VAT polega na tym, że to kupujący (a nie jak zazwyczaj sprzedający) nalicza […]

 • Permalink Gallery

  Spadkobierca uwzględni koszty poniesione przez spadkodawcę

Spadkobierca uwzględni koszty poniesione przez spadkodawcę

Listopad 18th, 2014|

Wczoraj (17.11.2014) Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów, której przedmiotem były podatkowe konsekwencje sprzedaży odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym dokonanej do 31 grudnia 2013 r. (sygn. II FPS 3/14).

Na tym tle powstawały liczne spory pomiędzy podatnikami a urzędami skarbowymi. Ci pierwsi uważali, że przy ustalaniu […]

Ustawa o CFC już podpisana i opublikowana

Październik 30th, 2014|

Wczoraj (29 października) Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw o podatkach dochodowych w zakresie zasad CFC przywracającą termin wejścia w życie tych zasad na 1 stycznia 2015 r. Wieczorem tego samego dnia nowelizacja została opublikowana w internetowym Dzienniku Ustaw.

Powyższe oznacza, że zasady CFC znajdą zastosowanie w 2015 r. do […]

 • Permalink Gallery

  Uchylona interpretacja Ministra Finansów w sprawie przymusowego wykupu akcji

Uchylona interpretacja Ministra Finansów w sprawie przymusowego wykupu akcji

Październik 29th, 2014|

Dnia 19 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację Ministra Finansów dotyczącą możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej w lipcu 2012 r. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji stanowiących 4.73% kapitału […]

Sadkowski i Wspólnicy
wpisz adres e-mail: