Strategie

Ministerstwo Finansów straszy

Grudzień 4th, 2014|

Ostatnio Ministerstwo Finansów potwierdziło, że tzw. ogólna klauzula o unikaniu opodatkowania, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., będąca obecnie w fazie uzgodnień na etapie Rady Ministrów, będzie stosowana również do oceny skutków podatkowych zdarzeń sprzed tej daty.

stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów interpretuje to postanowienie w […]

Śmierć tajemnicy bankowej przypieczętowana?

Listopad 3rd, 2014|

„Tajemnica bankowa jest martwa” – stwierdził na kilkanaście dni przed Świętem Zmarłych Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatkowych Komisji Europejskiej, komentując w ten sposób wyrażenie przez Austrię i Luksemburg zgody na przystąpienie do unijnego systemu automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. Nawet jeżeli oświadczenie komisarza Šemety było zbyt pochopne, to […]

  • Permalink Gallery

    Będą zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Będą zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Październik 3rd, 2014|

Specjaliści OECD przygotowali listę rekomendowanych zmian do (modelowej) konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz komentarza do tej konwencji. Propozycje te powstały w ramach działań państw zrzeszonych w OECD podejmowanych w celu zmniejszenia skali uchylania się przez podatników od opodatkowania.

Celem wielu propozycji jest skierowanych przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż przez […]

Projekt klauzuli o unikaniu opodatkowania

Sierpień 9th, 2014|

Ministerstwo Finansów udostępniło projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej zawierający m.in. proponowaną treść klauzuli o unikaniu opodatkowania (tzw. klauzula anty-abuzywna).

Zgodnie z projektem, art. 25a Ordynacji podatkowej miałby brzmieć następująco: „Unikaniem opodatkowania jest zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz […]

Koniec SKA to nie koniec optymalizacji

Sierpień 7th, 2014|

Przez ostatnich kilka lat najbardziej popularnym wehikułem umożliwiającym podwyższenie wartości podatkowej (tzw. step-up) [...]

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Kwiecień 1st, 2014|

Zyski z Twojego biznesu mogą trafić do Twojej kieszeni bez uiszczenia podwójnej daniny.

Przez ostatnich parę lat na rynku daje się zaobserwować wzrost ilości spółek komandytowych, które coraz częściej są wybierane przez przedsiębiorców jako forma prawna dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wskazana spółka przez znaczny czas nie była w […]

Sadkowski i Wspólnicy
wpisz adres e-mail: