Świat

 • Permalink Gallery

  Polska wdraża automatyczną wymianę informacji podatkowych

Polska wdraża automatyczną wymianę informacji podatkowych

Październik 28th, 2015|

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 października 2015 r., pod poz. 1712 została opublikowana ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która wchodzi w życie z […]

Nowa optymalizacja podatkowa na horyzoncie

Marzec 23rd, 2015|

Konstrukcja z zagranicznym funduszem inwestycyjnym jest rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie podobnych efektów jak w przypadku struktury wykorzystującej spółkę komandytowo – akcyjną, bardzo popularnej do czasu zmiany przepisów od początku 2014 r.
 • Permalink Gallery

  Brytyjskie raje podatkowe i ich droga do „nieszkodliwości”

Brytyjskie raje podatkowe i ich droga do „nieszkodliwości”

Luty 24th, 2015|

Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat oraz Turks i Caicos zostaną wykreślone z czarnej listy rajów podatkowych – wynika z przekazanych do konsultacji społecznych w dniu 12 lutego 2015 r. projektów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową odpowiednio w zakresie podatku dochodowego od […]

Polska podpisała z USA umowę dotyczącą FATCA

Październik 16th, 2014|

W dniu 7 października 2014 r. rządy RP i USA podpisały umowę w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia FATCA. Rzeczona umowa międzyrządowa jest konsekwencją dyktatu zastosowanego przez amerykańskiego ustawodawcę wobec zagranicznych instytucji finansowych, który został wprowadzony ustawą federalną Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) regulującą kwestie […]

 • Permalink Gallery

  Giganci podatkowej optymalizacji na celowniku Komisji Europejskiej

Giganci podatkowej optymalizacji na celowniku Komisji Europejskiej

Październik 14th, 2014|

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska wszczęła szczegółowe dochodzenie mające wyjaśnić, czy decyzja luksemburskich władz podatkowych z 2003 r. dotycząca opodatkowania europejskich zysków korporacji Amazon narusza unijne zasady pomocy państwa na rzecz wybranych przedsiębiorstw.

Punktem wyjścia kwestionowanego przez Komisję schematu „racjonalizującego” opodatkowanie europejskiej części działalności firmy jest zgodna z prawem kumulacja […]

Rządy kładą kres płatnościom gotówkowym

Październik 10th, 2014|

Polacy co do zasady oswoili się już z myślą, że wraz z przyjęciem przez Polskę wspólnej europejskiej waluty będą musieli się pożegnać z wizerunkiem orła w koronie oraz podobiznami władców polskich, które zdobią nasze narodowe monety i banknoty. Niewykluczone jednak, że zmiana waluty nie będzie konieczna, aby polskie monety […]

 • Permalink Gallery

  Fiskus będzie wiedział o każdym Twoim koncie zagranicznym

Fiskus będzie wiedział o każdym Twoim koncie zagranicznym

Wrzesień 27th, 2014|

W ostatnich kilku latach państwa Unii Europejskiej podjęły liczne działania, nakierowane na uszczelnienie systemu podatkowego. Działania te są podejmowane w kilku obszarach. Ich wspólną cechą jest stwarzanie podstaw do uzyskiwania informacji o zagranicznych dochodach rezydentów zainteresowanych państw i tym samym utrudnienie unikania opodatkowania w państwie rezydencji.

Dyrektywa o współpracy administracyjnej

Obecnie […]

Nowa umowa z Belgią

Wrzesień 19th, 2014|

Protokół zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Belgią czeka na ratyfikację przez Sejm.

Najważniejsza zmiana polega na zastąpieniu obecnej metody unikania podwójnego opodatkowania (proporcjonalne zaliczenie) na wyłączenie z progresją. Innymi słowy zamiast zaliczać podatek zapłacony za granicą (z pewnymi ograniczeniami) na poczet opodatkowania w Polsce, dochód osiągnięty w […]

 • Permalink Gallery

  Dywidendy z Cypru przez Słowację bez podatku tylko do końca 2014 r.

Dywidendy z Cypru przez Słowację bez podatku tylko do końca 2014 r.

Sierpień 11th, 2014|

Z początkiem sierpnia b.r., po przeprowadzeniu procedur ratyfikacyjnych w obydwu państwach, weszła w życie zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Słowacją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w stosunku do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. Oznacza to, że struktury wykorzystujące słowacką spółkę komandytową przestaną być efektywne […]

 • Permalink Gallery

  Fundusz inwestycyjny z państwa nienależącego do UE zwolniony z podatku od dywidend

Fundusz inwestycyjny z państwa nienależącego do UE zwolniony z podatku od dywidend

Sierpień 5th, 2014|

W wyroku z 3 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1702/12) orzekł, że wypłata dywidendy przez polską spółkę kapitałową na rzecz funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę w państwie nienależącym do Unii Europejskiej jest zwolniona z tzw. podatku u źródła (19% lub stawka wynikająca z właściwej umowy o unikaniu podwójnego […]

Sadkowski i Wspólnicy
wpisz adres e-mail: