ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ

Uzyskałeś dochód za granicą (odsetki, dywidendy,sprzedaż udziałów/akcji), zapłaciłeś za granicą niski podatek od tego dochodu (albo ten dochód w ogóle nie podlegał opodatkowaniu) i uważasz, że temat opodatkowania jest zakończony? Mylisz się. Jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym (a skoro mieszkasz na stałe w Polsce, to zapewne tak jest), to Polska upomni się o PIT od Twojego zagranicznego dochodu, na dodatek zapłacisz odsetki karne i wysoką grzywnę.
Jest tak dlatego, że Polska opodatkowuje wszystkie dochody osób fizycznych będących jej rezydentami podatkowymi, niezależnie od tego czy zostały osiągnięte na terenie Polski czy za granicą. Dlatego też nawet, jeżeli dochód zostanie osiągnięty w państwie, w którym poziom opodatkowania jest niski, jedynie w rzadkich przypadkach ostateczne obciążenie podatkowe będzie niższe niż w Polsce.

Jak można temu zaradzić?

Można zaplanować strukturę, która pozwoli na zmniejszenie zagranicznych obciążeń podatkowych. Jeżeli jednak często przebywasz za granicą można też rozważyć zmianę Twojej rezydencji podatkowej – oczywiście na taką, która zapewnia konkurencyjny względem Polski poziom opodatkowania.