Oddział zagranicznej firmy jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego

Powzięcie uchwały o przymusowym umorzeniu udziałów w spółce z o.o. a możliwość jej zaskarżenia przez udziałowca, który w wyniku umorzenia utracił status wspólnika spółki.
8 maja 2014
Brak uchwały w spółce może drogo kosztować
30 maja 2014

Oddział zagranicznej firmy jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego

W dniu 12 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt I FSK 353/13 orzekł, że podatnik, który nie posiada na terenie kraju siedziby działalności gospodarczej a jedynie oddział, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w kraju siedziby oddziału, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), z tytułu zakupów dokonywanych przez ten oddział, pozostających w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, a oddział dokonuje jednocześnie na terenie kraju transakcji opodatkowanych.

Warto wspomnieć, że jest to kolejny pozytywny, dla podatnika, wyrok w kwestii odliczenia podatku VAT przez oddział zagranicznej firmy, bowiem już w dniu 26 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 493/12), w którym stwierdził, że oddział zagranicznego przedsiębiorcy ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupów związanych z wykonywaniem usług na rzecz jednostki macierzystej.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: