Nowe zasady opodatkowania dochodu wspólnika spółki osobowej

Brak uchwały w spółce może drogo kosztować
30 maja 2014
Obniżenie opłaty o wpis zmian do KRS
10 czerwca 2014

Nowe zasady opodatkowania dochodu wspólnika spółki osobowej

Od 1 stycznia 2015 roku Ministerstwo Finansów planuje nowelizację PIT i CIT doprecyzowującą uregulowania dotyczące dochodu wspólnika spółki osobowej, powstającego w wyniku wystąpienia ze spółki lub w efekcie jej likwidacji.

Obecnie bowiem w obu ustawach ujęte są zasady opodatkowania m.in. „wypłat dokonywanych z tytułu udziału”. Zasady te zostały wprowadzone do ustaw podatkowych od początku roku 2011 w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zysków które podlegały opodatkowaniu w roku podatkowym, w szczególności, choć nie tylko, po ich wypłaceniu.

Regulacja nie przewiduje sytuacji, kiedy zysk dzielony jest w oparciu o przepisu rachunkowe, a nie podatkowe (zysk bilansowy). W projekcie nowelizacji czytamy, iż przepisy wymagają uzupełnienia, ponieważ „nie uwzględniają w swej treści okoliczności, iż zysk dzielony między wspólników ustalany jest w oparciu o przepisy rachunkowe, a nie podatkowe, a tym samym przy jego kalkulacji uwzględnia się wydatki niestanowiące kosztów podatkowych. Skutkuje to tym, iż w kwocie środków pieniężnych uzyskanej z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną, niestanowiącej przychodu zgodnie z tymi przepisami, uwzględnia się również wydatki, które zgodnie z ustawą nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu”. Nieujęcie takiego faktu, jak twierdzi Ministerstwo Finansów, skutkuje wprowadzeniem dla wspólników spółek osobowych preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodu. Nowelizacja ma objąć także sytuacje otrzymania przez występującego ze spółki wspólnika wierzytelności. Podobne rozwiązania mają dotyczyć także likwidacji spółki osobowej. Projekt ustawy trafił do Sejmu 15 kwietnia 2014, a wejście w życie nowych uregulowań zaplanowano na 1 stycznia 2015 roku. (ad)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: