Obniżenie opłaty o wpis zmian do KRS

Nowe zasady opodatkowania dochodu wspólnika spółki osobowej
2 czerwca 2014
Czy Zarząd może udzielić pełnomocnictwa tylko jednemu z członków Zarządu do reprezentowania spółki?
17 lipca 2014

Obniżenie opłaty o wpis zmian do KRS

W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, na podstawie którego obowiązuje jedna, stała opłata w wysokości 100 zł za ogłoszenie wszystkich (tj. pierwszego i kolejnych) wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, tym samym za ogłoszenie zgłaszanych zmian będzie się płacić 100 zł.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: