Koniec SKA to nie koniec optymalizacji

Fundusz inwestycyjny z państwa nienależącego do UE zwolniony z podatku od dywidend
5 sierpnia 2014
Projekt klauzuli o unikaniu opodatkowania
9 sierpnia 2014

Koniec SKA to nie koniec optymalizacji

Przez ostatnich kilka lat najbardziej popularnym wehikułem umożliwiającym podwyższenie wartości podatkowej (tzw. step-up) składników majątkowych (nieruchomości, udziały/akcje, znaki towarowe) była spółka komandytowo – akcyjna.

Podniesienie wartości podatkowej odbywało się w ten sposób, że składnik majątkowy był wnoszony aportem przez inwestora do SKA, a następnie SKA sprzedawała go do podmiotu powiązanego z inwestorem po cenie rynkowej. Nabywca mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości rynkowej składnika majątkowego (w przypadku składników majątkowych niepodlegających amortyzacji – udziałów/akcji – cena zakupu stanowiła koszt podatkowy w momencie ich zbycia). Dzięki zakończeniu bytu prawnego SKA w odpowiedni sposób (np. likwidacja, połączenie) SKA nigdy nie płaciła podatku w związku ze sprzedażą składnika majątkowego. Charakterystyka SKA umożliwiała ponadto odroczenie / uniknięcie opodatkowania bieżących dochodów operacyjnych.

Jednakże, objęcie SKA podatkiem dochodowym od osób prawnych od stycznia 2014 r. sprawiło, że przeprowadzenie optymalizacji na zasadach wskazanych powyżej jest obecnie utrudnione, a w niedługim czasie w ogóle przestanie być możliwe. Mianowicie, optymalizacja wymaga użycia SKA, która nie stała się z dniem 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu roku obrotowego spółki. Spółek spełniających ten warunek jest coraz mniej na rynku (a ich cena rośnie); najpóźniej na początku listopada 2015 r. także te spółki staną się podatnikami podatku dochodowego.

Pomimo, że okres wykorzystywania SKA zbliża się ku końcowi, to dla polskich przedsiębiorców w dalszym ciągu dostępne są atrakcyjne rozwiązania pozwalające na optymalizację obciążeń podatkowych, zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących, jak i pojedynczych transakcji (step-up kosztów podatkowych, bezpodatkowa sprzedaż składnika majątkowego).

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: