Dywidendy z Cypru przez Słowację bez podatku tylko do końca 2014 r.

Projekt klauzuli o unikaniu opodatkowania
9 sierpnia 2014
Osoby fizyczne ze znacznym zyskiem w spółkach komandytowych muszą przygotować się na zmiany podatkowe
13 sierpnia 2014

Dywidendy z Cypru przez Słowację bez podatku tylko do końca 2014 r.

Z początkiem sierpnia b.r., po przeprowadzeniu procedur ratyfikacyjnych w obydwu państwach, weszła w życie zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Słowacją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w stosunku do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. Oznacza to, że struktury wykorzystujące słowacką spółkę komandytową przestaną być efektywne podatkowo dla polskich rezydentów podatkowych.

Struktury, o których mowa, umożliwiały wypłatę zysków z polskiej spółki kapitałowej do polskich wspólników (akcjonariuszy) takich spółek będących osobami fizycznymi bez ponoszenia obciążeń z tytułu 19% podatku od dywidend. Zazwyczaj polegały one na tym, że polska spółka wypłacała dywidendę do spółki cypryjskiej (taka dywidenda nie była opodatkowana ani w Polsce ani na Cyprze), a spółka cypryjska wypłacała uzyskane środki do spółki słowackiej (podobnie brak opodatkowania na Cyprze i Słowacji).

Następnie spółka słowacka dokonywała wypłaty do polskiej osoby fizycznej. Dzięki specyficznym postanowieniom polsko-słowackiej umowy (w ‘starym’ brzmieniu) środki otrzymane przez polskiego wspólnika były zwolnione z opodatkowania PIT w Polsce. Po zmianie umowy takie środki będą podlegały opodatkowaniu w Polsce jako zyski z działalności gospodarczej.

Jakkolwiek optymalizacje podatkowe wykorzystujące korzystne postanowienia umowy ze Słowacją były niezwykle popularne w Polsce, to także po ich likwidacji obniżanie obciążeń podatkowych będzie możliwe dzięki zastosowaniu atrakcyjnych rozwiązań przewidzianych w innych krajach.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: