Wirtualne biuro nie będzie już problemem przy rejestracji na NIP?

Wierzytelność otrzymana w związku z likwidacją spółki osobowej – nowe zasady
14 sierpnia 2014
Kolejna nowelizacja ustawy o VAT przeciwdziałająca nieuczciwym praktykom
20 sierpnia 2014

Wirtualne biuro nie będzie już problemem przy rejestracji na NIP?

W wyroku z 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 3549/13) uznał, że organy podatkowe nie mają prawa odmówić nadania NIP firmie, która jako siedzibę wskazała adres wirtualnego biura. Pozostaje liczyć, że organy podatkowe dostosują się do stanowiska NSA i przestaną czynić trudności z rejestracją dla celów podatkowych podatnikom, którzy mają siedzibę w takich biurach.

Należy jednak zwrócić uwagę, że obok odmowy rejestracji w przypadku wirtualnego biura organy podatkowe utrudniają rejestrację dla celów podatkowych także na inne sposoby. Przykładowo, jeżeli podatnik prowadzi działalność polegającą na handlu hurtowym, urzędnicy domagają się przedłożenia umowy uprawniającej do korzystania z magazynu (niezależnie od umowy dotyczącej siedziby spółki). Takie żądania nie znajdują uzasadnienia w przepisach podatkowych i dla podatników oznaczają konieczność wyjaśniania sytuacji w urzędzie i/lub dostarczania dodatkowych dokumentów.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: