Kolejna nowelizacja ustawy o VAT przeciwdziałająca nieuczciwym praktykom

Wirtualne biuro nie będzie już problemem przy rejestracji na NIP?
18 sierpnia 2014
Jeśli spółka osobowa przekształciła się w SKA, podatek mógł zostać nadpłacony
21 sierpnia 2014

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT przeciwdziałająca nieuczciwym praktykom

19 sierpnia rząd przyjął założenia projektu nowelizacji ustawy o VAT, który rozszerza stosowanie mechanizmu odwróconego VAT, listę tzw. towarów wrażliwych i podnosi wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku handlu paliwami. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

W mechanizmie odwróconego VAT obowiązek rozliczenia podatku ciąży na kupującym, a nie na sprzedającym towar. Zgodnie z projektem taki mechanizm zostałby wprowadzony na obrót m.in. niektórymi postaciami złota, wyrobami ze stali, telefonami komórkowymi, tabletami, notebookami, laptopami i konsolami do gier. Obecnie mechanizm stosuje się m.in. do sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, handlu złomem oraz niektórymi wyrobami stalowymi.

W przypadku towarów wrażliwych handel podlega odpowiedzialności solidarnej – kupujący odpowiada za zobowiązania podatkowe sprzedawcy z tytułu VAT. Na listę towarów wrażliwych miałyby trafić srebro i platyna, komputery przenośne (m.in. laptopy, notebooki) i konsole do gier.

Podwyższona zostałaby również wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw (minimalna z 200 tys. do 1 mln zł, maksymalna z 3 do 10 mln zł).

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: