Jeśli spółka osobowa przekształciła się w SKA, podatek mógł zostać nadpłacony

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT przeciwdziałająca nieuczciwym praktykom
20 sierpnia 2014
Pomysły Ministerstwa Finansów na usprawnienie procedur wydawania interpretacji podatkowych
25 sierpnia 2014

Jeśli spółka osobowa przekształciła się w SKA, podatek mógł zostać nadpłacony

Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (8 sierpnia 2014 r.) wynika, że wspólnik spółki osobowej (jawnej, komandytowej), która przekształciła się w spółkę komandytowo – akcyjną (SKA) może być uprawniony do zwrotu zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych do dnia przekształcenia. Stanie się tak, jeżeli zaliczki były odprowadzane w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, a SKA nie wypłaciła dywidendy za ten rok. Brak jest jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku.

W związku z powyższym wspólnicy spółek komandytowo – akcyjnych, które powstały z przekształcenia innych spółek osobowych, mogą rozważyć czy nie wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconych zaliczek.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: