Pomysły Ministerstwa Finansów na usprawnienie procedur wydawania interpretacji podatkowych

Jeśli spółka osobowa przekształciła się w SKA, podatek mógł zostać nadpłacony
21 sierpnia 2014
Przepisy o zabezpieczaniu zobowiązań podatkowych będą doprecyzowane
3 września 2014

Pomysły Ministerstwa Finansów na usprawnienie procedur wydawania interpretacji podatkowych

Janusz Cichoń, wiceminister Finansów, wypowiedział się odnośnie planowanej przez Ministerstwo Finansów racjonalizacji procesu wydawania interpretacji podatkowych.

Zapowiedział, że w przypadku powielających się indywidualnych zapytań w określonej sprawie będzie wydawana interpretacja ogólna, a pytający będą odsyłani do takiej interpretacji. Możliwość wydawania postanowień o bezprzedmiotowości wniosku o interpretację indywidualną w takiej sytuacji przewiduje projekt zmian do Ordynacji Podatkowej, który trafił w lipcu do Sejmu.

Inna planowana zmiana przepisów to wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową przez dwóch lub więcej podmiotów uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Pozwoli to ograniczyć liczbę wydawanych interpretacji. W takim przypadku opłata będzie uzależniona od liczby zainteresowanych występujących z wnioskiem. (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: