Firmowa impreza integracyjna bez podatku

Czy musisz złożyć sprawozdanie finansowe za „niepełny” rok obrotowy spółki?
5 września 2014
Prezydent podpisał ustawy zmieniające PIT i CIT
16 września 2014

Firmowa impreza integracyjna bez podatku

W wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I Sa/Wr 1674/14) orzekł, że po stronie pracownika uczestniczącego w firmowym spotkaniu integracyjnym (imprezie świątecznej) nie powstaje przychód podatkowy.

Zdaniem sądu przychód po stronie pracownika powstaje tylko po spełnieniu określonych warunków. Mianowicie pracownik powinien osiągnąć przysporzenie majątkowe o określonej wartości, skierowane przez pracodawcę do konkretnej osoby, korzystając ze świadczenia dobrowolnie i we własnym interesie. Sąd stwierdził, że w przypadku spotkań integracyjnych / imprez świątecznych powyższe warunki nie są spełnione.

W ustnym uzasadnieniu sąd odwoływał się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), w którym Trybunał wskazał okoliczności, jakie powinny wystąpić dla powstanie przychodu po stronie pracownika w podobnych sytuacjach. (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: