Nowa umowa z Belgią

„Rejestr bez fikcji” – porządki w Krajowym Rejestrze Sądowym
18 września 2014
Fiskus będzie wiedział o każdym Twoim koncie zagranicznym
27 września 2014

Nowa umowa z Belgią

Protokół zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Belgią czeka na ratyfikację przez Sejm.

Najważniejsza zmiana polega na zastąpieniu obecnej metody unikania podwójnego opodatkowania (proporcjonalne zaliczenie) na wyłączenie z progresją. Innymi słowy zamiast zaliczać podatek zapłacony za granicą (z pewnymi ograniczeniami) na poczet opodatkowania w Polsce, dochód osiągnięty w Belgii przez rezydenta polskiego w Polsce w ogóle nie będzie opodatkowany (ale będzie uwzględniony przy ustalaniu stawki opodatkowania 18%/32% dla dochodów osiągniętych w Polsce).

Metoda wyłączenia nie znajdzie jednak zastosowania do dochodów z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i przeniesienia własności majątku (w dalszym ciągu zaliczenie proporcjonalne).

Zmieni się również stawka podatku u źródła od dywidend (10% zamiast 5% albo 15%). Dodatkowo, wprowadzona zostanie możliwość wymiany informacji bankowych pomiędzy stronami umowy także w sytuacji, kiedy informacja, o którą wnioskuje jedno z państw, nie jest wymagana przez drugie państwo dla jego wewnętrznych potrzeb podatkowych.

Planuje się, że zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2015 r. (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: