Będą zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zasady CFC nie wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.
2 października 2014
Zasady CFC jednak od 1 stycznia 2015 r.?
3 października 2014

Będą zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Specjaliści OECD przygotowali listę rekomendowanych zmian do (modelowej) konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz komentarza do tej konwencji. Propozycje te powstały w ramach działań państw zrzeszonych w OECD podejmowanych w celu zmniejszenia skali uchylania się przez podatników od opodatkowania.

Celem wielu propozycji jest skierowanych przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż przez internet.

Wśród proponowanych zmian znajdują się następujące:

  • Posiadanie magazynu spowoduje powstanie zakładu podatkowego. Zmiana ta jest wymierzona w przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez internet na rzecz konsumentów znajdujących się za granicą i posiadających na terytorium tego państwa jedynie magazyn, w którym przechowują towary/produkty. Obecnie dysponowanie takim magazynem jest uznawane za działalność pomocniczą, nie powodującą powstania zakładu. W konsekwencji zyski ze sprzedaży w żadnym stopniu nie podlegają opodatkowaniu w państwie, na terenie którego znajdują się klienci przedsiębiorcy.
  • Także niezależny agent spowoduje powstanie zakładu podatkowego. W obecnym stanie prawnym w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania rozróżnia się agenta ‘zależnego’ od agenta ‘niezależnego’. Chodzi o zależność w znaczeniu prawno – ekonomicznym; w większości przypadków agentem ‘zależnym’ będzie np. zleceniobiorca blisko współpracujący z przedsiębiorcą, podczas gdy agentem ‘niezależnym’ będzie np. inny przedsiębiorca. Pod pewnymi dodatkowymi warunkami obecność agenta ‘zależnego’ może doprowadzić do powstania zakładu. Obecność agenta ‘niezależnego’ (np. inny przedsiębiorca) nie będzie się wiązała z takimi konsekwencjami. Proponowane zmiany mają znieść zasadę, że agent ‘niezależny’, nawet spełniający pozostałe warunki do powstania zakładu podatkowego, nie spowoduje utworzenia takiego zakładu.
  • Wprowadzenie pojęcia ‘istotnej’ obecności. To nowe pojęcie pozwoli państwom na opodatkowanie zysków osiąganych przez zagranicznych przedsiębiorców z tytułu sprzedaży (internetowej) na rzecz klientów znajdujących się w tym państwie w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie jest w żaden sposób fizycznie obecny w tym państwie (nie posiada nawet np. magazynu).
  • Rozszerzenie zakresu podatku u źródła. Zgodnie z propozycjami, pewna dodatkowa grupa płatności mogłaby zostać objęta podatkiem w państwie źródła (sprzedaż ‘cyfrowych’ towarów i usług, np. usługi chmury obliczeniowej).
  • Podatek bitowy. Byłby to podatek od przepływu danych, płatny w przypadku przekroczenia pewnego poziomu transferu danych w ciągu roku. Brak jest jednak wszystkich szczegółów co do tej propozycji.

Prace nad propozycjami będą trwać w 2015 r. Planuje się, że część spośród zmian zostanie wprowadzona poprzez stosowne modyfikacje oficjalnego komentarza OECD do modelowej konwencji. Inne będą wymagały zmiany poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Mając na względzie, że zmiany w umowach wymagają dwustronnych negocjacji pomiędzy stronami danej umowy, jak również zakończenia procesu ratyfikacji zgodnie z porządkiem prawnym stron, wprowadzenie w życie wszystkich zmian proponowanych przez OECD może zająć co najmniej kilka lat. (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: