Szansa, żeby urzędy skarbowe szybciej zwracały VAT?

Projekt ustawy już w Sejmie
6 października 2014
Nowelizacja ustawy o CFC może być niezgodna z Konstytucją
9 października 2014

Szansa, żeby urzędy skarbowe szybciej zwracały VAT?

W ostatnich miesiącach, w obawie przed wyłudzeniami, urzędy skarbowe czekają ze zwrotem VAT do czasu zakończenia postępowań krzyżowych u kontrahentów podatnika. Korporacja Przemysłowa Polska, handlująca metalami i surowcami, złożyła skargę do sądu na takie postępowanie urzędu skarbowego w jej sprawie. Wojewódki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał skargę i stwierdził, że doszło do rażącego naruszenia prawa.

Konkluzja WSA jest o tyle istotna, że otworzy drogę do pociągnięcia do odpowiedzialności majątkowej osób (urzędników) odpowiedzialnych za naruszenie. KPP zapowiedziała, że będzie dążyć do wystąpienia takich konsekwencji. Należy jednak mieć na względzie, że Izba Skarbowa złoży zapewne w sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dopiero jego rozstrzygnięcie może skłonić urzędy skarbowe do zmiany praktyki w zakresie zwrotu VAT. (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: