Rekomendacje MG dla nowej Ordynacji podatkowej

Giganci podatkowej optymalizacji na celowniku Komisji Europejskiej
14 października 2014
Polska podpisała z USA umowę dotyczącą FATCA
16 października 2014

Rekomendacje MG dla nowej Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Gospodarki przekazało Ministerstwu Finansów projekt rekomendacji dotyczących nowej Ordynacji podatkowej. W rekomendacji przewidziano takie uregulowania, jak m.in. zasada zaufania do podatnika, instytucję rzetelnego podatnika oraz rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatników. Nowością byłoby również wprowadzenie zasady odpowiedzialności organów podatkowych za rzeczywiste szkody podatnika powstałe w wyniku wadliwego postępowania tych organów.

Przyspieszenie prac nad nową ustawą, mającą zastąpić obecną Ordynację podatkową zapowiedziała w swoim expose z 1 października br. premier Ewa Kopacz. Na tym nie kończą się obietnice nowego rządu w sprawach podatkowych, zapowiedziano bowiem również wprowadzenie półtorarocznej pomocy tzw. asystenta podatnika w prowadzeniu działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców oraz łatwy i bezpieczny dostęp do indywidualnego konta podatnika dzięki systemowi e-Podatki.

Należy również pamiętać o przyjętym 11 września br. przez Radę Ministrów projekcie rozporządzenia w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego. Zgodnie z założeniami projektu, do zadań Komisji będzie należało opracowanie, w terminie 1 roku od dnia pierwszego posiedzenia, koncepcji kompleksowej regulacji ustawowej dotyczącej ogólnego prawa podatkowego, mającego zastąpić w przyszłości obecną Ordynację podatkową. Projekt stosownej ustawy wraz z aktami wykonawczymi miałby być przygotowany w ciągu 3 lat od opracowania tej koncepcji.

Pełna treść rekomendacji przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki jest dostępna pod wskazanym adresem internetowym: http://www.mg.gov.pl/node/21878

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: