Ustawa o regułach CFC uchwalona zgodnie z planem

Polska podpisała z USA umowę dotyczącą FATCA
16 października 2014
Nowelizacja ustawy o CFC przekazana do Prezydenta RP
23 października 2014

Ustawa o regułach CFC uchwalona zgodnie z planem

We wtorek (21 października) Sejm przyjął nowelizację ustaw o podatkach dochodowych w zakresie momentu wejścia w życie tzw. reguł CFC umożliwiających opodatkowanie u polskich podatników, pod pewnymi warunkami, dochodów osiągniętych przez spółki zagraniczne tych podatników. Nowelizacja przewiduje, że reguły te wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

Nowelizacja jest związana z głośnym opóźnieniem w opublikowaniu ustawy o zmianie podatków dochodowych, z powodu którego reguły CFC nie weszłyby w życie 1 stycznia 2015 r. jak planował rząd. Uchwalona ustawa trafi teraz do Senatu.

Jak informowaliśmy we wcześniejszych artykułach, specjaliści w zakresie prawa konstytucyjnego mają wątpliwości czy przyspieszenie terminu wejścia w życie ustawy w okolicznościach wyżej opisanych jest zgodna z Konstytucją RP. (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: