Spadkobierca uwzględni koszty poniesione przez spadkodawcę

Podatek od przychodów ze źródeł nieujawnionych – czy będzie 10 letnie przedawnienie?
13 listopada 2014
Ministerstwo Finansów straszy
4 grudnia 2014

Spadkobierca uwzględni koszty poniesione przez spadkodawcę

Wczoraj (17.11.2014) Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów, której przedmiotem były podatkowe konsekwencje sprzedaży odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym dokonanej do 31 grudnia 2013 r. (sygn. II FPS 3/14).

Na tym tle powstawały liczne spory pomiędzy podatnikami a urzędami skarbowymi. Ci pierwsi uważali, że przy ustalaniu dochodu do opodatkowania ze sprzedaży powinni mieć prawo do uwzględnienia kosztów na nabycie jednostek uczestnictwa poniesionych przez spadkodawcę. Organy podatkowe odmawiały tego prawa, co prowadziło do opodatkowania (19%) całej kwoty uzyskanej tytułem ceny, bez pomniejszenia o wartość kosztów nabycia. Orzecznictwo sądów administracyjnych było dotychczas niejednolite, ale wczorajsza uchwała to niewątpliwie zmieni.

Wątpliwości nie dotyczą okresu od 1 stycznia 2014 r. – wówczas zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i obecnie stwierdzają one wprost, że w takich sytuacjach spadkobierca może uwzględnić koszty poniesione przez spadkodawcę.

O autorze:

Łukasz Dziubecki
l.dziubecki@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: