Czy przepisy o korekcie kosztów z niezapłaconych faktur zostaną usunięte?

Dobrą wiarę w VAT ocenia się według orzecznictwa europejskiego
15 grudnia 2014
Ryczałt 8.5% czy podatek według skali?
9 stycznia 2015

Czy przepisy o korekcie kosztów z niezapłaconych faktur zostaną usunięte?

W dniu 9 grudnia obecnego roku prezydent skierował do Sejmu projekt zmian w ustawach podatkowych, który obejmuje między innymi wykreślenie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów o korekcie kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania należności wobec kontrahenta w ustawowym terminie. Warto dodać, że wspomniane przepisy obowiązują dopiero od 1 stycznia 2013 roku.

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zakłada uchylenie przepisów, wyłączających możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych należności wynikających z niezapłaconych przez podatnika w ustawowo określonym terminie faktur oraz nakazujących dokonywanie odpowiednich korekt zmniejszających lub zwiększających (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wprowadza się jednocześnie przepis przejściowy, na mocy którego podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć koszty uzyskania przychodów.

W uzasadnieniu projektu napisano, że przepisy te, choć miały przyczyniać się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców, przyczyniły się w praktyce do znacznego wzrostu dotyczących ich obowiązków administracyjnych oraz same generowały dodatkowe koszty. Powodowały bowiem między innymi konieczność wdrażania przez przedsiębiorców dodatkowych rozwiązań technicznych.

Zakładany przez projektodawcę termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2016 roku. (łd)

O autorze:

Łukasz Dziubecki
l.dziubecki@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: