Ryczałt 8.5% czy podatek według skali?

Czy przepisy o korekcie kosztów z niezapłaconych faktur zostaną usunięte?
18 grudnia 2014
Od 2015 roku coraz więcej podatników musi posiadać kasy fiskalne
13 stycznia 2015

Ryczałt 8.5% czy podatek według skali?

Dochody osób fizycznych dysponujących nieruchomościami, które są wynajmowane na rzecz innych osób fizycznych / firm, mogą być opodatkowane na kilka sposobów.

Z punktu widzenia stawki podatkowej najbardziej korzystne jest opodatkowanie uzyskiwanego czynszu tzw. ryczałtem (8.5%). Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości pomniejszania przychodu o pewne koszty związane z wynajmem, np. amortyzację nieruchomości, wydatki na remont. Wynajem może być rozliczany ryczałtem, jeżeli nie jest dokonywany w ramach działalności gospodarczej.

W przypadku wynajmowania nieruchomości w ramach działalności gospodarczej możliwe jest pomniejszanie przychodu o koszty wskazane powyżej, ale stawka podatkowa jest wyższa i wynosi 19% (dotyczy to wyboru tzw. stawki liniowej, w razie rozliczenia według skali opodatkowanie jest jeszcze wyższe – 18/32%).

Zasadniczy kłopot z rozliczaniem dochodów z najmu dla celów podatkowych wynika stąd, że nie jest jasne kiedy nieruchomość jest wynajmowana w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PIT z działalnością gospodarczą mamy do czynienia wówczas, gdy wynajem ma charakter zarobkowy i jest prowadzony w sposób ciągły i zorganizowany. Definicja ta niewiele jednak wyjaśnia zwłaszcza, że w praktyce nie występują istotne różnice pomiędzy wynajmem ‘w ramach’ i ‘poza’ działalnością gospodarczą.

W konsekwencji dla sposobu zaklasyfikowania danego wynajmu często decydujące jest stanowisko urzędnika podatkowego. W celu uniknięcia niekorzystnych skutków niewłaściwego rozliczania dochodów z najmu podatnicy powinni przeanalizować szczegółowe okoliczności dotyczące wynajmu. Mogą również rozważyć wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową potwierdzającą prawidłowość rozliczenia podatkowego w tym zakresie. (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: