Uproszczony tryb rejestracji przez internet dostępny również dla spółek jawnych i komandytowych

Wynajem a kasa fiskalna
21 stycznia 2015
Możliwe zmiany w przepisach o szacowaniu podstawy opodatkowania
6 lutego 2015

Uproszczony tryb rejestracji przez internet dostępny również dla spółek jawnych i komandytowych

Dnia 15 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeksu spółek handlowych mająca między innymi na celu ułatwienie zawiązywania spółki jawnej oraz komandytowej oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji. Dzięki wprowadzonym zmianom spółki jawne i komandytowe mogą być rejestrowane przez internet. Dotychczas taka możliwość dotyczyła jedynie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wprowadzone zmiany umożliwiają elektroniczne złożenie wniosku o rejestrację spółki jawnej oraz spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy. Dzięki tej możliwości osoby które chcą założyć ww. spółki nie muszą spisywać umowy u notariusza, ani składać wniosku osobiście w siedzibie sądu.

Jednocześnie warto zauważyć, iż od 1 kwietnia 2016 w systemie elektronicznym będzie można dokonać zmian w rejestrze np. w takich sprawach jak zmiana wspólnika, czy zmiana kapitału spółki. Korzystając z wzorców umów wspólnicy w tych spółkach będą mogli także zaoszczędzić na opłacie sądowej. W przypadku rejestracji spółek w KRS zapłacą do 250 zł (obecnie jest to 500 zł) i do 200 zł przy zmianach w umowie (obecnie jest to 250 zł).

Istotnym jest fakt, iż aby uniknąć komplikacji prawnych, wykluczono możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki tworzonej w trybie uproszczonym. Elektroniczny system wyłącza również możliwość zawiązania spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy w procesach przekształceniowych.

Nowelizacja nie wprowadza zmian co do zakładania spółki akcyjnej oraz komandytowo akcyjnej, które nadal będą musiały być zakładane w sposób tradycyjny.

Podkreślenia wymaga fakt, iż osoby chcące założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną bądź komandytową z indywidualnymi uregulowaniami lub osoby chcące pokryć kapitał zakładowy wkładem niepieniężnym nadal będą musiały skorzystać z doradztwa prawnego i usług notariusza. (pi)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: