Nowe zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

Możliwe zmiany w przepisach o szacowaniu podstawy opodatkowania
6 lutego 2015
Brytyjskie raje podatkowe i ich droga do „nieszkodliwości”
24 lutego 2015

Nowe zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

W poniedziałek 23 lutego Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany do ustawy o PIT w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Zmiany wymusiło wcześniejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego kwestionujące obecne brzmienie przepisów (24.07.2014, P 49/13).

Nowelizacja precyzuje przedmiot opodatkowania jak również kluczowe zasady ustalania przez organy podatkowe wysokości zobowiązania podatkowego. Przedmiotem opodatkowania będą przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

Za wydatek uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.

Stawkę podatku pozostawiono na poziomie 75%. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: