Program motywacyjny obejmujący przyznanie akcji wirtualnych korzystny podatkowo

Nowa optymalizacja podatkowa na horyzoncie
23 marca 2015
Pożyczka sprzed lat może być źródłem poważnych kłopotów
25 kwietnia 2015

Program motywacyjny obejmujący przyznanie akcji wirtualnych korzystny podatkowo

Poszukując efektywnego sposobu na wypłatę wynagrodzenia (premii) osobom zarządzającym spółki sięgają często po instrumenty opcyjne w tym tzw. wirtualne akcje (tj. prawa, które nie są akcjami w rozumieniu kodeksu spółek handlowych i nie reprezentują żadnych praw korporacyjnych). Pomysł na takie rozwiązania bierze się stąd, że dają one szanse na przypisanie uzyskanych środków pieniężnych do innego źródła przychodów niż środki otrzymane np. z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu czy z kontraktu menedżerskiego. W konsekwencji uzyskane przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawek progresywnych (18/32%), lecz stawką liniową 19%.

Jednakże w praktyce kwestie podatkowe związane z przyznawaniem praw do opcji uprawnionym osobom budzą liczne wątpliwości. Oprócz potrzeby zakwalifikowania uzyskanych środków pieniężnych do właściwego źródła przychodu nie jest pewne czy osoba zarządzająca nie powinna rozpoznać przychodu już w momencie nabycia stosownych uprawnień (opcji, akcji etc.). Dlatego też w celu zabezpieczenia swojej pozycji osoby mające być beneficjentami powyższych rozwiązań występują z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

Jakkolwiek stanowisko organów podatkowych w odniesieniu do analizowanych kwestii nie jest jednolite, to jednak w wielu przypadkach zgadzają się one ze stanowiskiem podatników. Przykładowo w niedawno wydanej (13 kwietnia) interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że ‘akcje wirtualne’ przyznawane w ramach programu motywacyjnego stanowią instrumenty pochodne. Potwierdził również, że fakt przyznania akcji wirtualnych nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie PIT, a środki pieniężne pochodzące z rozliczenia takich akcji po kilku latach stanowią przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu stawką 19% (sygn. IBPBII/2/4511-45/15/MW).

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: