Pożyczka sprzed lat może być źródłem poważnych kłopotów

Program motywacyjny obejmujący przyznanie akcji wirtualnych korzystny podatkowo
22 kwietnia 2015
Od 1 lipca „odwrócony” VAT obejmie nowe produkty
30 kwietnia 2015

Pożyczka sprzed lat może być źródłem poważnych kłopotów

Kiedy spółka kapitałowa potrzebuje pilnie środków pieniężnych wspólnik (wspólnicy) decydują się często na udzielenie pożyczki. Jest to szybki i niekłopotliwy sposób na zasilenie konta spółki (nie trzeba podejmować uchwał, odwiedzać notariusza itp.).

Otrzymanie pożyczki wiąże się zasadniczo z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% kwoty pożyczki. Od tej reguły istnieją liczne wyjątki, np. z PCC zwolnione są pożyczki udzielone spółce przez jej wspólnika, a umowy pożyczki zawarte za granicą w sytuacji, kiedy pożyczane pieniądze również znajdują się za granicą w momencie zawarcia umowy, w ogóle nie podlegają PCC.

W przypadku, gdy podatek był należny, a nie został zapłacony, w spółce może powstać zaległość podatkowa. Taka zaległość ulega przedawnieniu, co do zasady, po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Wydawałoby się, że wraz z przedawnieniem sprawa PCC zostaje zamknięta. Tak jednak nie jest. Mianowicie, w myśl ustawy o PCC obowiązek podatkowy powstaje (ponownie) z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Co więcej w takim przypadku spółka powinna zapłacić PCC w wysokości aż 20% otrzymanej pożyczki. Z odpowiedzialności nie można zwolnić się płacąc 2% PCC i składając tzw. czynny żal. W konsekwencji przedawniona pożyczka, od której PCC nie został zapłacony (choć powinien być) pozostaje źródłem permanentnego ryzyka dla spółki.

Obowiązek zapłaty PCC w wysokości 20% powstanie zresztą także wówczas, kiedy termin przedawnienia jeszcze nie upłynął, a podatnik powołał się przed organem podatkowym na fakt zawarcia w przeszłości pożyczki, od której podatek nie został uiszczony.

Należy dodać, że wszystkie powyższe uwagi znajdują zastosowanie również do osób fizycznych, które np. w odpowiedzi na pytanie władz skarbowych o źródło posiadanego majątku mogą odwołać się do otrzymanej pożyczki. Zarówno spółki jak i osoby fizyczne, o których mowa, powinny rozważyć podjęcie odpowiednich kroków w celu ograniczenia ryzyka wiążącego się z przeszłymi zdarzeniami.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: