Nowe przepisy o PIT nie zmieniły korzystnego stanowiska organów podatkowych

Klauzula o unikaniu opodatkowania po wyborach
7 maja 2015
Podatek od czynności cywilnoprawnych do zwrotu
21 maja 2015

Nowe przepisy o PIT nie zmieniły korzystnego stanowiska organów podatkowych

Od początku 2015 roku obowiązują przepisy, które raz, miejmy nadzieję na zawsze, rozwiążą problem, jaki miało wielu pracodawców, którzy pozwalali swoim pracownikom na prywatne użytkowanie samochodów służbowych, a za takie uznawali dojazdy firmowymi samochodami do i z miejsca zamieszkania. Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono bowiem przepisy, które w sposób ryczałtowy określają wysokość przychodu, jaki osiągają pracownicy, którym udostępnia się samochody firmowe. Jest to kwota 250 lub 400 zł w zależności od pojemności silnika samochodu.

Przed zmianą przepisów istniały spore kontrowersje, czy wysokość przychodu należy uzależnić od wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego, raty leasingowe, ceny najmu w wypożyczalni samochodów – żadne z rozwiązań nie było bez wad.

Niektórzy podatnicy podeszli do tego problemu w inny sposób, a mianowicie uznali, że przejazdy pracownika z miejsca pracy do domu i ewentualnie sama dostępność samochodu firmowego pod domem ma związek z jego obowiązkami służbowymi np. obowiązek nadzoru nad pojazdem w porze nocnej, dlatego tego rodzaju użytkowania nie należy w ogóle postrzegać w kategoriach osiągania korzyści, a więc i przychodu na gruncie PIT. Organy podatkowe zgadzały się z taką interpretacją przepisów.

Po zmianie przepisów w tym zakresie, wielu podatników postanowiło odświeżyć posiadane już korzystne interpretacje. Organy podatkowe utrzymują korzystną linię orzeczniczą w tej kwestii. Dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 27 kwietnia 2015 roku (IBPBII/1/4511-185/15/BJ) uznał, że skoro obowiązek parkowania samochodów służbowych w miejscu zamieszkania czy pobytu pracowników służy realizacji wskazanych przez pracodawcę obowiązków pracowniczych, jazdy do/z miejsca zamieszkania czy pobytu nie stanowią przejazdów o charakterze prywatnym a w konsekwencji okoliczność ta nie może generować dla pracowników dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 27 marca 2015 roku (IPTPB1/415-742/14-6/MR).

W związku z tak korzystną linią orzeczniczą warto przeanalizować warunki korzystania z samochodów oraz wprowadzić ewentualne zmiany dla uzyskania korzystnego efektu podatkowego. (mk)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: