Podatek od czynności cywilnoprawnych do zwrotu

Nowe przepisy o PIT nie zmieniły korzystnego stanowiska organów podatkowych
10 maja 2015
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015
11 czerwca 2015

Podatek od czynności cywilnoprawnych do zwrotu

Z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej Drukarni Multipress (C 357/13) powstała możliwość odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zapłaconego w związku z określonymi transakcjami z udziałem spółki komandytowo – akcyjnej (SKA).

Trybunał uznał, że (wbrew literalnemu brzmieniu polskiej ustawy o PCC i stanowisku Ministerstwa Finansów) SKA powinny być traktowane dla celów PCC jak spółki kapitałowe, a nie spółki osobowe. Jest to istotne, gdyż ustawa o PCC przewiduje liczne zwolnienia dla transakcji z udziałem spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjne).

W konsekwencji, zwrot dotyczy PCC zapłaconego w związku z dokonaniem następujących transakcji:

  • połączenie spółki kapitałowej z SKA,
  • przekształcenie spółki kapitałowej w SKA i przekształcenie SKA w spółkę kapitałową,
  • wniesienie do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa SKA lub jego zorganizowanej części i wniesienie do SKA przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,
  • wniesienie do spółki kapitałowej akcji SKA i wniesienie do SKA udziałów/akcji spółki kapitałowej, jeżeli wnoszone udziały dają większość głosów w spółce, której udziały / akcje są wnoszone albo podmiot otrzymujący wkład już posiada taką większość.

W celu odzyskania PCC należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty. Najkorzystniejsze z punktu widzenia podatników będzie złożenie wniosku o nadpłatę w terminie 30 dni od dnia opublikowania sentencji wyroku Trybunału w Dzienniku Urzędowym UE. Póki co publikacja jeszcze nie nastąpiła.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: