Komisja Europejska podejmuje temat podatkowy

Projekt zmian w zakresie opodatkowania dywidend
11 czerwca 2015
30 dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty
24 czerwca 2015

Komisja Europejska podejmuje temat podatkowy

W ubiegłym tygodniu Komisja przedstawiła plan działania, którego celem jest – zgodnie z deklaracjami twórców planu – sprawiedliwsze, bardziej wydajne i bardziej sprzyjające rozwojowi gospodarczemu opodatkowanie osób prawnych. W ramach swoich prac Komisja chciałaby uzyskać ten efekt, że zyski osób prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie, w którym przedsiębiorstwo faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, tj. tam, gdzie zyski rzeczywiście powstały.

Elementem planu proponowanego przez Komisję jest wznowienie prac nad ‘wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych’ (ang. skrót: CCCTB). Jest to projekt zakładający ujednolicenie zasad ustalania podstawy opodatkowania osób prawnych w poszczególnych państwach unijnych (ale nie samych stawek podatkowych). Działania podjęte w tym kierunku przez Komisję kilka lat temu uległy spowolnieniu, jako że nie wszystkie państwa członkowskie były pozytywnie nastawione do projektu.

Ponadto Komisja planuje przegląd przepisów podatkowych w celu zidentyfikowania i wyeliminowania luk prawnych pozwalających na unikanie opodatkowania, a także ulepszenie systemu cen transferowych oraz ograniczenie preferencyjnych rozwiązań podatkowych stosowanych przez niektóre państwa. W tym zakresie nie zostały podane żadne szczegóły.

Dodatkowo Komisja opublikowała pierwszy ogólnounijny wykaz państw (terytoriów) będących ‘rajami podatkowymi’. Rozpoczęła również konsultacje społeczne w sprawie ewentualnej konieczności ujawniania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe określonych informacji podatkowych z podziałem na poszczególne państwa, gdzie prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: