30 dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty

Komisja Europejska podejmuje temat podatkowy
22 czerwca 2015
Wniesienie aportem nieruchomości a forma umowy spółki jawnej…
26 czerwca 2015

30 dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółek komandytowo – akcyjnych (SKA) i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W wyroku tym Trybunał uznał, że SKA powinny być traktowane dla celów PCC jak spółki kapitałowe, a nie spółki osobowe. Jest to istotne, gdyż ustawa o PCC przewiduje liczne zwolnienia dla transakcji z udziałem spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjne).

W konsekwencji, zwrot dotyczy PCC zapłaconego w związku z dokonaniem następujących transakcji:

  • połączenie spółki kapitałowej z SKA,
  • przekształcenie spółki kapitałowej w SKA i przekształcenie SKA w spółkę kapitałową,
  • wniesienie do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa SKA lub jego zorganizowanej części i wniesienie do SKA przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,
  • wniesienie do spółki kapitałowej akcji SKA i wniesienie do SKA udziałów/akcji spółki kapitałowej, jeżeli wnoszone udziały dają większość głosów w spółce, której udziały / akcje są wnoszone albo podmiot otrzymujący wkład już posiada taką większość.

Podmioty, które zapłaciły PCC w takich sytuacjach są uprawnione do wystąpienia o jego zwrot. Z punktu widzenia sposobu kalkulacji odsetek na rzecz podatnika najbardziej korzystne jest wystąpienie z takim wnioskiem w ciągu 30 dni od dnia publikacji sentencji wyroku, tj. do 22 lipca 2015 r. Z kolei podmioty, które już wcześniej, bez powodzenia, ubiegały się o zwrot PCC, w tym samym terminie mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

Zasadniczo PCC może zostać zwrócony o ile od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku, nie upłynęło więcej niż pięć lat. W przeciwnym wypadku sprawa jest już przedawniona (pojawiają się jednak interpretacje dopuszczające wystąpienie o zwrot PCC także w takich sytuacjach).

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: