Organy podatkowe będą rozstrzygać na korzyść podatnika (?)

Wniesienie aportem nieruchomości a forma umowy spółki jawnej…
26 czerwca 2015
Groźne zmiany legislacyjne dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
14 lipca 2015

Organy podatkowe będą rozstrzygać na korzyść podatnika (?)

W piątek Sejm uchwalił nowelizację do ordynacji podatkowej, w myśl której nie dające się usunąć wątpliwości co do interpretacji prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ustawa trafi teraz do Senatu a następnie (jeżeli uzyska aprobatę senatorów) do prezydenta.

W przypadku, gdyby przepisy w obecnym kształcie weszły w życie (przewidywana data: 1 stycznia 2016 r.), mogłoby dojść do prawdziwej rewolucji w stosunkach między organami podatkowymi a podatnikami. W uprzywilejowanej sytuacji znaleźliby się oczywiście ci drudzy.

Powstaje jednak pytanie czy rzeczywistość naprawdę będzie tak kolorowa. Prawo nie zna bowiem pojęcia wątpliwości, które nie dają się usunąć. Stosowanie wykładni prawa, przynajmniej w teorii, pozwala rozstrzygnąć każdą wątpliwość. W przypadku sporu z organem podatkowym podatnicy będą rzecz jasna wskazywać na wątpliwości interpretacyjne, ale urzędy będą zapewne odpowiadać, że wątpliwość wprawdzie istnieje, ale można ją usunąć – oczywiście w myśl interpretacji prezentowanej przez organ podatkowy.

Największa nadzieja w sądach administracyjnych, które z czasem określą pewną rozsądną granicę, od której przepis uchwalony przez Sejm będzie znajdował zastosowanie. Trzeba jednak przyznać, że wyznaczenie takiej granicy będzie bardzo trudne.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: