Ustawa wdrażająca zasady FATCA uchwalona przez Sejm

Większe obowiązki w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi od 2017 r.
19 września 2015
Automatyczna wymiana informacji nabiera realnych kształtów
14 października 2015

Ustawa wdrażająca zasady FATCA uchwalona przez Sejm

W piątek Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą zasady wypełniania przez Polskę obowiązków wynikających z umowy międzynarodowej podpisanej z USA dotyczącej przekazywania rządowi Stanów Zjednoczonych danych o rachunkach bankowych posiadanych w Polsce przez amerykańskich podatników (FATCA).

Dla potrzeb FATCA polskie instytucje finansowe będą gromadzić informacje o rachunkach bankowych otwieranych przez amerykańskich podatników i transakcjach na tych rachunkach. Otwarcie rachunku bankowego będzie się odtąd wiązało z koniecznością złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia dokumentów na potrzeby FATCA. Dane zgromadzone przez polskie instytucje finansowe będą przekazywane do ministra finansów w odniesieniu do roku kalendarzowego, do 30 czerwca kolejnego roku. Po zebraniu danych minister będzie je przekazywał do administracji amerykańskiej.

Na zasadzie wzajemności Stany Zjednoczone będą przekazywać do ministra finansów analogiczne dane dotyczące polskich podatników.

Obecnie ustawa została skierowana do Senatu, następnie trafi do podpisania przez Prezydenta. Wejdzie w życie w 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Umowa między Polską a USA dotycząca FATCA została podpisana w październiku 2014 r.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: