Automatyczna wymiana informacji nabiera realnych kształtów

Ustawa wdrażająca zasady FATCA uchwalona przez Sejm
28 września 2015
Polska wdraża automatyczną wymianę informacji podatkowych
28 października 2015

Automatyczna wymiana informacji nabiera realnych kształtów

W ubiegłym tygodniu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Ma to być ustawa implementująca dyrektywę UE o tej samej nazwie. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., ale instytucje finansowe (banki), będące głównymi podmiotami, na które ustawa nakłada obowiązki, będą miały aż do 2 lat na zweryfikowanie obecnie istniejących rachunków bankowych pod kątem potrzeby ich raportowania. Weryfikacji nie będą podlegały rachunki, których łączne saldo na 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 250.000 USD. Nie dotyczy to jednak rachunków należących do osób fizycznych.

Kluczowym pojęciami w ustawie są: ‘rachunek raportowany’ – a zatem rachunek, na którym obroty podlegają raportowaniu zgodnie z projektem; oraz ‘osoba raportowana’ – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej będące rezydentami w państwie Unii Europejskiej (innym niż Polska) na podstawie prawa podatkowego tego państwa. W przypadku rachunku zidentyfikowanego jako podlegający raportowaniu – a nie należącego do osoby fizycznej – obowiązkiem instytucji finansowej jest wskazanie m.in. osób raportowanych kontrolujących podmiot posiadający rachunek.

Projekt nie zawiera definicji ‘kontroli’ – należy przyjąć, że chodzi o szeroką definicję kontroli znajdującą się w przepisach Dyrektywy UE o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Nie można jednak wykluczyć, że taka definicja zostanie jeszcze dodana do projektu.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: