Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 stycznia

Polska wdraża automatyczną wymianę informacji podatkowych
28 października 2015
O czym warto pamiętać planując dziedziczenie swojej firmy?
10 stycznia 2016

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 stycznia

Od początku 2016 r. istotnie zmienią się zasady wydawania interpretacji podatkowych przez władze skarbowe. Główna różnica będzie polegać na wzroście znaczenia interpretacji ogólnych.

Z tego względu pojawi się instytucja postanowienia o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej znajduje zastosowania interpretacja ogólna. W takim przypadku wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do wniesienia zażalenia, ale zaskarżeniu podlegać będzie jedynie kwestia czy rzeczywiście stan faktyczny (zdarzenia przyszłe) wskazany we wniosku pokrywa się z interpretacją ogólną. Zaskarżeniu nie będzie zatem podlegała wykładnia prawa wynikająca z interpretacji ogólnej.

W przypadku wydania interpretacji ogólnej pozostającej w sprzeczności z wydanymi wcześniej interpretacjami indywidualnymi, w stosunku do tych ostatnich będzie mogło zostać wydane postanowienie o wygaśnięciu. Ochrona podatnika wynikająca z takiej interpretacji będzie zbliżona do tej, jaka przysługuje obecnie w razie uchylenia interpretacji.

Ponadto zmieni się organ podatkowy wydający interpretacje. Dotychczas był to Minister Finansów (który do działania w swoim imieniu upoważnił określonych dyrektorów izb skarbowych), od 1 stycznia będzie to natomiast Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Jako, że miejscem siedziby Dyrektora będzie najprawdopodobniej Bielsko-Biała, do tego miasta będzie należało wysyłać wszystkie wnioski o interpretacje.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: