Korzystna zmiana podejścia organów podatkowych do opodatkowania aportów

Fundacja prywatna – zabezpieczenie na lata
4 lutego 2016
Cypr feniksem optymalizacji podatkowej?
15 lutego 2016

Korzystna zmiana podejścia organów podatkowych do opodatkowania aportów

Sposób określenia wysokości przychodu podatkowego z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część był źródłem sporów między podatnikami a organami podatkowymi od wielu lat.

Chodziło o to czy jako przychód podatkowy może być traktowana wartość wkładu w części przekraczającej wartość nominalną udziałów / akcji wydanych w zamian za ten wkład. Podatnicy uważali, że przychodem może być jedynie wartość nominalna udziałów / akcji, podczas gdy organy podatkowe były zdania, iż przychodem jest również wartość wkładu przekazana na kapitał zapasowy (agio).

Powyższy spór na gruncie merytorycznym rozstrzygnął 20 lipca 2015 r. (II FSK 1772/13) Naczelny Sąd Administracyjny orzekając w poszerzonym składzie (7 sędziów). NSA przychylił się wówczas do stanowiska prezentowanego przez podatników i odmówił organom podatkowym uprawnienia do szacowania przychodu podatkowego w wysokości przekraczającej wartość nominalną udziałów / akcji objętych w zamian za aport.

Otwartym pytaniem pozostawało, w jaki sposób – czy w ogóle – wyrok NSA przełoży się na podejście organów podatkowych. W przeszłości występowały bowiem sytuacje, kiedy praktyka organów podatkowych pozostawała w wyraźnej sprzeczności ze stanowiskiem prezentowanym przez sądy administracyjne. Taki stan narażał podatników na długotrwałe i kosztowne spory z urzędem skarbowym, nawet jeżeli ostateczny wynik był dla podatników korzystny.

W odniesieniu jednak do aportów, których wartość została częściowo przekazana na kapitał zapasowy, szczęśliwie dla podatników, władze podatkowe pogodziły się z interpretacją NSA. Dostępne są już liczne indywidualne interpretacje podatkowe, w których organy podatkowe potwierdzają, że przychodem może być jedynie wartość nominalna udziałów / akcji.

Tak postanowili przykładowo:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 28 stycznia 2016 r. (PTPB3/4511-298/15-3/PW),
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 5 stycznia 2016 r. (ITPB4/4511-517/15/MS),
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 21 lipca 2015 r. (IPPB1/4511-720/15-2/DK).

 

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: