Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – ustawa wchodzi w życie 14 lipca 2016 r.

Senat za wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
20 maja 2016
PILNE! Sprawdź kody PKD swojej firmy. Za niektóre możesz dostać wysoką grzywnę!
17 czerwca 2016

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – ustawa wchodzi w życie 14 lipca 2016 r.

W dniu 14 czerwca 2016 r., a zatem w siedem dni po złożeniu podpisu przez Prezydenta RP, w Dzienniku Ustaw (poz. 846) opublikowana została ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ponownie wprowadza do polskiego systemu podatkowego tzw. generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Stosując klauzulę ujętą w art. 119a Ordynacji podatkowej organ podatkowy będzie mógł wydać decyzję, na podstawie której pominięte zostaną przewidywane lub uzyskane przez podmiot korzyści podatkowe, jeżeli wynikają one z czynności dokonanej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, a równocześnie sposób takiego działania był sztuczny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpi 14 lipca 2016 r. W związku z poprawkami wniesionymi do rządowego projektu ustawy przez Sejm, przedmiotowe przepisy będą miały zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a zatem w odpowiednim zakresie również do czynności prawnych dokonanych jeszcze przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji.

O autorze:

Piotr Dąbrowski
p.dabrowski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: