PILNE! Sprawdź kody PKD swojej firmy. Za niektóre możesz dostać wysoką grzywnę!

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – ustawa wchodzi w życie 14 lipca 2016 r.
14 czerwca 2016
Dla kogo 15% stawka CIT?
27 czerwca 2016

PILNE! Sprawdź kody PKD swojej firmy. Za niektóre możesz dostać wysoką grzywnę!

Zakazane PKD – jeśli jednym z przedmiotów działalności Twojej spółki jest pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z) lub pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) być może masz obowiązek zmiany umowy spółki i usunięcia niedozwolonych kodów z rejestru przedsiębiorców.

Z poniższej informacji dowiesz się ponadto czy grozi Ci wysoka grzywna.

W dniu 11 października 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, która wprowadziła niezwykle ważne zmiany dla podmiotów, które zajmują się udzielaniem pozabankowych pożyczek konsumentom. Wprowadzono do obrotu prawnego definicję nowego podmiotu – instytucji pożyczkowej oraz objęto prowadzenie działalności w tym przedmiocie stosownym wymogami regulacyjnymi. Przykładowo, podmiot który chce udzielać pożyczek konsumentom może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej i posiadać minimalny kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł (który może zostać opłacony wyłącznie wkładem pieniężnym).

Zmiany te pozornie na pierwszy rzut wydają się nieistotne z punktu widzenia podmiotów, które nie prowadzą takiej działalności i które nie zamierzają udzielać pożyczek konsumentom. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, iż niezmiernie popularne do tej pory było zawieranie w treści umów spółek, w ramach określenia przedmiotu działalności spółki, że dany podmiot może również prowadzić działalność w zakresie pozostałego pośrednictwa pieniężnego (64.19.Z) czy pozostałych form udzielenia kredytów (64.92.Z), które to swoim zakresem obejmują między innymi udzielanie kredytów konsumenckich. Co za tym idzie zawieranie takich punktów Polskiej Klasyfikacji Działalności w umowie spółki (jak okazuje się choćby z praktyki sądów rejestrowych), stało się niedozwolone, gdyż aktualnie udzielać pożyczek konsumentom może wyłącznie instytucja pożyczkowa (która dodatkowo spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim). W związku z tym, jeśli spółka jest na etapie rejestracji a zakresem przedmiotu działalności spółki objęta jest działalność pożyczkowa, sąd rejestrowy wzywa do zmiany umowy poprzez wykreślenie zapisów dotyczących takiej działalności (oczywiście przy założeniu, że spółka nie wskazuje, iż ma zamiar pełnić funkcję instytucji pożyczkowej w rozumieniu powołanej ustawy, wtedy jednak w momencie rejestracji składa się choćby stosowne oświadczenie).

Konsekwentnie spodziewać się również należy w najbliższym czasie, wszczynania przez sądy rejestrowe postepowań przymuszających wobec spółek (na podstawie przepisów ustawy o krajowym rejestrze sądowym). W ramach takiego postępowania spółka może zostać zobowiązana do zmiany umowy spółki pod rygorem zastosowania grzywny. Podkreślić tutaj należy wysokość potencjalnych grzywien, które mogą zostać nałożone na spółkę: w jednym postanowieniu wysokość grzywny nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł, jeśli jednak dwukrotne jej wymierzenie okaże się nieskuteczne, grzywny mogą być dalej nakładane (aż do kwoty 1.000.000 zł). Zwrócić należy również uwagę na sankcje karne przewidziane w ustawie o kredycie konsumenckim, które grożą w przypadku uznania, iż dany podmiot prowadzi działalność pożyczkową, a jednocześnie nie spełnia warunków określonych w ustawie o kredycie konsumenckim. Nie jest wykluczone, że zapisy w umowie spółki dot. udzielania pożyczek i pośrednictwa pieniężnego, obok faktycznego udzielania pożyczek – przykładowo pracownikom, mogą zostać uznane jako jedna z okoliczności świadczących o prowadzeniu działalności instytucji pożyczkowej. W takiej sytuacji dany podmiot podlega grzywnie do 500.000,00 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 2 (przy czym te same sankcje mogą dotknąć członków zarządów spółek i osób uprawnionych do ich reprezentacji).

W związku z powyższym jeśli posiadają Państwo wskazane powyżej kody PKD w swoich umowach spółek (lub inne które odnoszą się do prowadzenia działalności pożyczkowej), uzasadnione jest dokonanie szybkiej zmiany umowy spółki. W tym zakresie nasza Kancelaria oferuje pomoc zarówno w zakresie oceny czy przedmiotowa umowa powinna zostać zmieniona, określenia zakresu koniecznych zmian jak i wsparcie w trakcie całej procedury zmiany umowy spółki i zgłoszenia stosownych zmian do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.

Kontakt z konsultantem:

Paulina Pchła
Radca Prawny
e-mail: p.pchla@sadkowskiiwspolnicy.pl, tel.: +48 797 132 656
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: