Sejm uchwalił podatek od sprzedaży detalicznej

Dla kogo 15% stawka CIT?
27 czerwca 2016
Pozew przeciwko IPOPEMA TFI o zapłatę ponad 20 mln zł
29 lipca 2016

Sejm uchwalił podatek od sprzedaży detalicznej

Wczoraj Sejm uchwalił szeroko komentowaną w ostatnich miesiącach ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Teraz ustawa trafi do Senatu i Prezydenta.

Ustawa przewiduje wprowadzenie dwóch stawek podatku – 0,8% od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Zakłada, że podatek obejmie również usługi towarzyszące sprzedaży, o ile będą one odrębnie zaewidencjonowane.

Ustawa nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet, ani specjalnej stawki przewidzianej dla handlu weekend (takie pomysły były rozpatrywane na wcześniejszych etapach). Ma wejść w życie od 1 września br.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: