Żadna interpretacja indywidualna nie ochroni przed klauzulą?

Transformacja spółki z prawem własności nieruchomości rolnej
28 listopada 2016
Zezwolenie na prowadzenie apteki posiadane przez spółkę prawa handlowego…
5 grudnia 2016

Żadna interpretacja indywidualna nie ochroni przed klauzulą?

Rząd bardzo poważnie traktuje walkę z unikaniem opodatkowania. Tak poważnie, iż zmienia na niekorzyść podatników już wprowadzone przez siebie reguły.

Kiedy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wchodziła w życie w lipcu br. pojawił się przepis mówiący wprawdzie, że interpretacje podatkowe nie chronią podatników w zakresie, w jakim do ocenianej sytuacji może zostać zastosowana klauzula, ale nie dotyczył on interpretacji już wydanych, tj. istniejących na moment wejścia w życie ustawy wprowadzającej klauzulę.

Obecnie, w połowie listopada, Sejm przyjął ustawę, która stanowi, że indywidualna interpretacja nie uchroni podatnika przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania także wówczas, jeżeli została wydana w przeszłości.

Powyższy przepis będzie mógł posłużyć organom podatkowym do zakwestionowania korzyści uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2017 r., a zatem od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej przepis ograniczający skuteczność interpretacji. Z tego względu rząd będzie twierdził, że pozostaje fair wobec podatników – wprowadzone prawo działa jedynie na przyszłość. W rzeczywistości jednak jest inaczej – analizowany przepis pozbawia podatników ochrony wynikającej z interpretacji uzyskanych w okresie, kiedy żadna klauzula przeciw unikaniu opodatkowania jeszcze nie istniała. Wydaje się to naruszać zasadę, że „prawo nie działa wstecz”, a z całą pewnością narusza zasadę zaufania do działania państwa i jego organów.

Wprowadzenie przepisu oznacza w praktyce, że urząd skarbowy będzie mógł kwestionować korzyści podatkowe uzyskiwane przez podatników zaczynając od 1 stycznia 2017 r. (np. odpisy amortyzacyjne od znaku towarowego) także wówczas, kiedy przed przeprowadzeniem danej transakcji podatnik uzyskał pozytywną interpretację podatkową, a wszystko miało miejsce w czasie, kiedy przepisy przeciwko unikaniu opodatkowania jeszcze nie obowiązywały. Spowoduje to znaczną niepewność przedsiębiorców co do skutków podatkowych czynności podejmowanych przez nich w przeszłości.

Ustawa została przekazana do Senatu oraz Prezydenta.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: