Ochronna moc interpretacji indywidualnych została ograniczona

Zezwolenie na prowadzenie apteki posiadane przez spółkę prawa handlowego…
5 grudnia 2016
Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga…
13 grudnia 2016

Ochronna moc interpretacji indywidualnych została ograniczona

Kiedy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wchodziła w życie w lipcu br. pojawił się przepis mówiący wprawdzie, że interpretacje podatkowe nie chronią podatników w zakresie, w jakim do ocenianej sytuacji może zostać zastosowana klauzula, ale nie dotyczył on interpretacji już wydanych, tj. istniejących na moment wejścia w życie ustawy wprowadzającej klauzulę.

Pod koniec listopada weszła jednak w życie ustawa, która stanowi, że indywidualna interpretacja nie uchroni podatnika przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania także wówczas, jeżeli została wydana w przeszłości.

Powyższy przepis będzie mógł posłużyć organom podatkowym do zakwestionowania korzyści uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2017 r., a zatem od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej przepis ograniczający skuteczność interpretacji.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: