Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga…

Ochronna moc interpretacji indywidualnych została ograniczona
8 grudnia 2016
Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
3 stycznia 2017

Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga…

 

Podczas gdy funkcję ministra finansów pełnił Paweł Szałamacha wydano interpretację indywidualną, na podstawie której osoby które w ramach swojej działalności gospodarczej prowadziły blog mogły zaliczyć do kosztów prowadzenia tej działalności bilety na seans w kinie, teatrze czy też bilet na koncert. W przypadku recenzji na blogu kulinarnych można było zaliczyć w koszty skorzystanie z usługi kulinarnej lub zakup biletu wstępu. W interpretacji zaakceptowano również, iż artykuł opisujący wyjazd turystyczny wymagać będzie zakupu wycieczki, biletu lotniczego, poniesienia opłat np. za wynajem samochodu czy pokoju w hotelu.

„Jeśli w istocie ponoszenie wskazanych we wniosku wydatków związanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych jest warunkiem niezbędnym uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a to będzie miało odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ewentualnie wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to nie ma przeszkód prawnych aby wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bloga – mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.”

(Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2016 r., sygn. IPPB1/4511-325/16-2/AM)

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Dnia 19 października 2016 Minister Finansów zmienił interpretację indywidualną i uznał, iż uprzednie stanowisko byłego Ministra Finansów jest nieprawidłowe.

„Wydatki związane z prowadzeniem bloga nie spełniają przesłanek przyczynowo – skutkowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. We wniosku Zainteresowana jednoznacznie wskazała, że wydatki dotyczyć będą napisania recenzji np. filmów, spektakli teatralnych, restauracji, gabinetów kosmetycznych, relacji z wyjazdów turystycznych, testów produktów. Natomiast Wnioskodawcy będzie uzyskiwać przychody, w ramach działalności gospodarczej, z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej na swojej stronie internetowej, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracy zawartych z reklamodawcami oraz innych sposobów zarabiania na reklamach internetowych i mobilnych, a nie z tytułu prowadzenia bloga. Zatem wydatki związane z prowadzeniem bloga nie mogą stanowić kosztów podatkowych z działalności gospodarczej Wnioskodawcy.” (DD9.8220.2.206.2016.JQP)

Warto zaznaczyć, iż stanowisko przedstawione w interpretacji indywidualnej odnosi się do stanu faktycznego przedstawionego przez konkretnego wnioskodawcę i tak naprawdę powinna odnosić się tylko i wyłącznie do tego wniosku jednak w rzeczywistości wydane interpretacje wskazują w jakim kierunku będą podobne sprawy interpretowane przez fiskusa.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: