Reorganizacja struktury administracji skarbowej

Powrót do idei tzw. split payment w VAT
27 stycznia 2017
Możliwość wypłaty zysku w trakcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1 marca 2017

Reorganizacja struktury administracji skarbowej

1 marca 2017 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 zwana dalej „u.k.a.s”).

Obecnie funkcjonująoddzielne służby: celna, podatkowa i kontroli skarbowej, zatem administracja rządowa jest rozproszona między trzy służby. Od 1 marca powstanie jeden skonsolidowany aparat skarbowy – Krajowa Administracja Skarbowa. Nowy organ będzie składał się z 16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych liczących łącznie 204 oddziały.

Marian Banaś, którego 9 grudnia premier Beata Szydło powołała na szefa KAS wskazuje, iż głównym celem KAS będzie walka z przestępczością skarbową, w tym m.in. wyłudzeniami VAT.

Ustawa o KAS, spowoduje również likwidację właściwości miejscowej naczelników urzędów, którzy również za sprawą ustawy zostaną zastąpieni przez urzędy celno-skarbowe. Zmiana dotycząca właściwości miejscowej oznacza, iż naczelnik urzędu celno-skarbowego nie będzie ograniczony terytorialnym zasięgiem działania. Art. 61 u.k.a.s. wskazuje, iż Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza również zmiany w modelu dwuinstancyjności. W związku z faktem, iż urzędy kontroli skarbowej nie będą już funkcjonowały nowym organem I instancji stanie się naczelnik urzędu celno-skarbowego. Istotnym faktem jest iż w przypadku odwołania od decyzji rozpatrzenie tego odwołania nie będzie przekazane do dyrektora izby administracji skarbowej (zastępującego obecnie funkcjonującej izby skarbowej i celnej.), lecz ponownie do naczelnika nowopowstałego Urzędu celno-skarbowego, a co za tym idzie ten sam organ będzie ponownie rozpatrywał sprawę w której w I instancji wydał decyzję. Po kolejnym rozstrzygnięciu podatnik będzie mógł wnieść skargę do sądu.

O autorze:

Paulina Lubas
p.lubas@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: