Pierwsze informacje dotyczące tzw. split paymentu VAT

Włochy wprowadzają preferencyjny sposób opodatkowania dla bogatych
20 marca 2017
Zmodyfikowany projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, czyli tzw. REITach
30 maja 2017

Pierwsze informacje dotyczące tzw. split paymentu VAT

Split payment, czyli płatność podzielona, polega na tym, że kwota netto wskazana na fakturze trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota VAT wynikająca z tej faktury jest płacona na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Wdrożenie takiego mechanizmu miałoby szansę na znaczne ograniczenie wyłudzeń podatku VAT.

Jednak dla (uczciwych) przedsiębiorców split payment oznacza przede wszystkim dodatkowe obowiązki administracyjne (konieczność dokonania „podziału” kwoty wynikającej z faktury), a ponadto ograniczenie płynności – w przypadku powszechnego stosowania podzielonej płatności przedsiębiorcy nie będą mogli obracać podatkiem VAT zapłaconym im przez kontrahentów.

Mając na uwadze powyższe obawy Ministerstwo Finansów podchodzi do kwestii wprowadzenia split paymentu ostrożnie – z przekazanych informacji wynika, że split payment miałby wejść w życie od 2018 r. i zasadniczo być dobrowolny, z wyłączeniem jedynie branż „wrażliwych” (obecnie objętych odwróconym obciążeniem i solidarną odpowiedzialnością). Ministerstwo chciałoby zachęcić przedsiębiorców do wybory split paymentu poprzez ograniczenie sankcji za nieprawidłowe rozliczenia oraz szybkie zwroty VAT. Istniałaby również możliwość ograniczonego korzystania ze środków (kwot VAT) przekazanych na konto urzędu skarbowego. Dodatkowo split payment miałby być oparty na zautomatyzowanym systemie bankowym, co powinno zmniejszać administracyjne trudności z jego stosowaniem.

Projekt ustawy zawierający szczegóły rozwiązania miałby trafić do Sejmu na początku czerwca.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: