Korzystałeś z „rebrandingu” w spółkach osobowych? Uważaj na klauzulę GAAR!

Otrzymałeś coś od osoby mającej zaległości podatkowe – uważaj na fiskusa!
23 kwietnia 2018
Rewolucja w opodatkowaniu spółek zajmujących się najmem nieruchomości? F.I.N.N. – polski REIT
7 maja 2018

Korzystałeś z „rebrandingu” w spółkach osobowych? Uważaj na klauzulę GAAR!

Szef Krajowej Informacji Skarbowej wystosował dnia 19 kwietnia informację, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą wycofania znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding).

Skontaktuj się ze specjalistami kancelarii Sadkowski i Wspólnicy celem dokonania audytu podatkowego swojej firmy i sprawdź czy dokonywanie rozliczeń podatkowych w Twojej firmie odbywa się zgodnie z prawem.

Komunikat dotyczy następującego schematu, który może zostać  uznany za działanie mające na celu uniknięcie opodatkowania:

  1. Wnioskodawcy są wspólnikami spółki osobowej.
  2. Powyższa spółka osobowa jest z kolei wspólnikiem innej spółki osobowej, przy czym zdarza się dalsze rozbudowanie struktury o kolejne spółki osobowe, tworząc w konsekwencji łańcuch udziału osób fizycznych w szeregu powiązanych spółek osobowych.
  3. Spółka osobowa, będąca ostatnim ogniwem tak opisanego łańcucha powiązań otrzymała od innego ze wspólników, także osoby fizycznej, wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), w skład którego wchodził znak towarowy, będący przedmiotem ochrony patentowej. Jako przedmiot działalności tej spółki (Wydzierżawiającego) wskazywane jest zarządzanie własnością intelektualną, polegające na odpłatnym udostępnianiu jej innym podmiotom.
  4. Wspólnicy Wydzierżawiającego podejmują decyzję o dokonaniu tzw. „rebrandingu”, polegającego na zmianie danego znaku, przy jednoczesnym kontynuowaniu prowadzonej działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie.
  5. Efektem przeprowadzonej operacji jest zaprzestanie wykorzystywania danego znaku towarowego w działalności gospodarczej Wydzierżawiającego oraz jego wycofanie z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej dla celów księgowych oraz podatkowych.
  6. W działaniach występuje krótki odstęp czasu – z reguły jest to okres od 12 miesięcy do kilkunastu – pomiędzy otrzymaniem przez Wydzierżawiającego znaku towarowego, a podjęciem decyzji biznesowej dotyczącej rebrandingu.
  7. W ocenie Wnioskodawców nowy znak towarowy, nie stanie się składnikiem wartości niematerialnych i prawnych, ale wskutek zaprzestania korzystania ze znaku wykorzystywanego uprzednio, stawiane są pytania o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu jego niezamortyzowanej części początkowej.

Szef KAS stwierdził, że ocena wyżej wskazanych okoliczności wskazuje na możliwość łącznego wystąpienia elementów, kwalifikujących oceniane czynności pod kątem możliwości zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, ze względu na występowanie korzyści podatkowej, sprzecznej w tych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, oraz sztuczność działania.

Sztuczny sposób działania – wyłączny przedmiot kreowanej spółki osobowej to wydzierżawienie otrzymanego znaku towarowego na rzecz podmiotów powiązanych.

Wskazane schematycznie działania przeprowadzane są – w opinii Szefa KAS – w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na rozpoznawaniu przez spółkę osobową (Wydzierżawiającego) kosztów uzyskania przychodów w postaci niezamortyzowanej wartości znaku towarowego, otrzymanego w drodze wkładu od wspólnika.

Korzyść ta powstawać może w okolicznościach dokonania tzw. „rebrandingu”, w niedługim okresie czasu od otrzymania znaku towarowego, wskazujących na brak rzeczywistego uzasadnienia dla efektywnego i racjonalnego ekonomicznie i gospodarczo wykorzystania wartości niematerialnej i prawnej w sposób inny, niż tylko obliczony na jednorazowe wykazanie wysokiej wartości kosztów uzyskania przychodów, a w konsekwencji na obniżeniu wysokości należnego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych lub zawyżeniu straty podatkowej.

W sytuacji, kiedy opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, będzie zbieżny z przedstawionym w poniższym alercie podatnik musi się liczyć z faktem, odmowy wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: