FISKUS DOWIE SIĘ O TWOIM RACHUNKU BANKOWYM ZA GRANICĄ

Rewolucja w opodatkowaniu spółek zajmujących się najmem nieruchomości? F.I.N.N. – polski REIT
7 maja 2018
Rozłam w wykładni opodatkowania podatkiem dochodowym wymiany kryptowalut
11 maja 2018

FISKUS DOWIE SIĘ O TWOIM RACHUNKU BANKOWYM ZA GRANICĄ

Przepisy o CRS zostały opracowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), nakładają na instytucje finansowe państw, które przystąpiły do umowy o CRS, obowiązek zbierania informacji o swoich klientach i przekazywania ich do władz innych państw.

Konieczną przesłanką dla banku do zbierania i przekazania informacji jest tylko zrodzenie się podejrzenia, że dany klient może być „związany” z określonym krajem, np. z Polską.

Założenia Common Reporting Standard

  • usystematyzowanie i uregulowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych między państwami;
  • wykrywanie wszelkich przychodów podatnika danego państwa;
  • uszczelnienie systemów podatkowych państw członkowskich;
  • rozwiązanie problemu uchylania się od opodatkowania.

Praktyczne informacje

Fiskus wymienia się informacjami dotyczących podatników w sposób automatyczny, obecnie ponad 100 różnych państw przystąpiło do regulacji CRS. Są pośród nich m.in. kraje znane z usług bankowych takie jak: Szwajcaria, Liechtenstein, Luksemburg, Austria, Niemcy czy Andora. Na instytucje finansowe zostały nałożone obowiązki monitorowania i gromadzenia informacji zarówno o osobach prawnych, jak i fizycznych posiadających rachunki finansowe.

Zgodnie z CRS do fiskusa raportowane są następujące dane:

  1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzeniaw przypadku osoby fizycznej, nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz TIN (numer identyfikacji podatkowej) osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku, a w przypadku podmiotu będącego posiadaczem rachunku, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną – nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN tego podmiotu, a także imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN oraz datę i miejsce urodzenia tej osoby kontrolującej,
  2. numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru,
  3. nazwę i adres raportującej instytucji finansowej oraz TIN, o ile go posiada,
  1. saldo rachunkulub jego wartość, a w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty – wartość pieniężną lub wartość wykupu, ustalone na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana, albo informację o zamknięciu rachunku, jeżeli został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana.

Bank zobligowany jest do zdefiniowania rezydencji podatkowej każdego nowego i dotychczasowego klienta. Korzysta przy tym z informacji już posiadanych, a jeśli te nie są wystarczające, powinien wystąpić do klienta o ich uzupełnienie. Zestaw danych o takich klientach musi trafić do lokalnego organu podatkowego. Zbiorczy zestaw danych z danego kraju trafia następnie np. do polskiego fiskusa – w zakresie ustalonych i zidentyfikowanych w innym kraju polskich podatnikach, którzy są klientami zagranicznych instytucji finansowych.

Obowiązek raportowania spoczywa nie tylko na bankach, ale także na brokerach, funduszach inwestycyjnych, instytucjach powierniczych i depozytowych, oraz niektórych instytucjach ubezpieczeniowych.

Czy każdy jest raportowany?

W przypadku określonych podmiotów będącymi posiadaczami rachunków bankowych obowiązki w zakresie raportowania wyglądają inaczej i są ograniczone. Wszystko zależy od informacji jakie zostały podane bankowi lub zabrane przez bank w trakcie tworzenia rachunku bankowego lub później, w trakcie prowadzenia rachunku. Tajemnicą poliszynela jest, iż nie każda dokumentacja compliance związana z utworzeniem lub prowadzeniem rachunku bankowego jest wypełniana prawidłowo. Skontaktuj się z Kancelarią aby ustalić czy Twój rachunek zagraniczny będzie raportowany do kraju Twojej rezydencji podatkowej.

Czy można uniknąć CRS?

W przypadku, gdy podatnik nie chciałby, aby informacje o nim były przekazywane pomiędzy fiskusami różnych państw, powinien założyć rachunek bankowy w państwie nie będącym stroną CRS. Przykładowo raje podatkowe kładą szczególny nacisk na zachowanie tajemnicy bankowej, w związku z czym aktualnie CRS nie obejmuje części z nich (jednakże należałoby  każdorazowo upewnić  się, czy dany podmiot nie widnieje na liście objętej obowiązkiem CRS). Oprócz rajów podatkowych wymienić można Gruzję jako kraj który nie jest stroną CRS.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią jeśli mają Państwo jakieś  pytania dotyczące CRS, raportowania o rachunkach bankowych i obowiązków z tym związanych.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: