Szerszy krąg spadkobierców nie zapłaci podatku od nabycia w spadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz szybciej je sprzeda

Rozłam w wykładni opodatkowania podatkiem dochodowym wymiany kryptowalut
11 maja 2018
FINN, czyli polski REIT w pigułce
18 maja 2018

Szerszy krąg spadkobierców nie zapłaci podatku od nabycia w spadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz szybciej je sprzeda

W dniu 22 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Projekt ma na celu usprawnienie działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci, w szczególności do momentu działu spadku.

Planowane jest m.in. wprowadzenie do ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przepisu, poszerzającego zakres osób, którym przysługiwać ma zwolnienie od podatku nabycia – w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego – własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej (lub udziału w nim). Dotychczas, z takiego zwolnienia mogły korzystać jedynie osoby najbliższe, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha. Po zmianie, nawet osoby niespokrewnione ze spadkodawcą, po spełnieniu określonych warunków, będą upoważnione do omawianego zwolnienia.

Ponadto, pierwotnie projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej zakładał zwolnienie takiego nabycia od podatku, wskazując jako jeden z warunków konieczność prowadzenia przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 5. lat od dnia jego nabycia.

Jednakże, wszystko wskazuje na to, że okres ten zostanie znacznie skrócony. Po drugim czytaniu projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu, w dniu 10 maja br., opublikowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji rozpatrujące celowość poprawek zgłoszonych do projektu w trakcie drugiego czytania. Komisja opowiedziała się za przyjęciem części przedstawionych przez Sejm poprawek, w tym tej dotyczącej jednego z warunków zwolnienia od podatku omawianego nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Oznaczałoby to, iż już po 2. latach od objęcia własności przedsiębiorstwa w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego, spadkobierca mógłby rozważyć jego sprzedaż z jednoczesnym zachowaniem prawa do zwolnienia od podatku.

Na odpowiedź na pytanie czy omawiane – korzystne z punktu widzenia obrotu gospodarczego – zmiany wejdą w życie, trzeba jednak jeszcze poczekać. Na tę chwilę projekt ustawy oczekuje na trzecie czytanie w Sejmie.

 

Pola Sarnowska – Prawnik
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: