Fiskus otrzyma kolejne uprawnienia – dowie się z którego adresu IP logował się klient banku

Najem lokalu przedsiębiorcy świadczącemu usługi najmu krótkoterminowego z 8% VAT
24 maja 2018
Prosta Spółka Akcyjna – nowy, innowacyjny typ spółki
6 czerwca 2018

Fiskus otrzyma kolejne uprawnienia – dowie się z którego adresu IP logował się klient banku

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej, w zakresie STIR, i to z mocą obowiązującą już od 1 lipca 2018r. Projekt zakłada poszerzenie uprawnień szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W telegraficznym skrócie projekt zakłada:

  1. Dodanie definicji pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego;
  2. Zmiany w zakresie obliczania biegu terminów;
  3. Zapewnienie spójności systemowej w zakresie blokad na krótki okres;
  4. Rozszerzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego;
  5. Informowanie przez bank lub SKOK o żądaniu blokady na wniosek podmiotu kwalifikowanego;
  6. Rozszerzenie zakresu danych przesyłanych codziennie przez banki i SKOK-i (np. adresy IP, informacje o innych blokadach oraz zajęciach wierzytelności, numer rachunku wirtualnego, wskazanie numeru rachunku VAT prowadzonego dla rachunku rozliczeniowego lub rachunku w SKOK);
  7. Zmiany doprecyzowujące przepisy o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanemu;
  8. Zmiany dotyczące przesyłania informacji o wskaźniku ryzyka;
  9. Zmiana środka zaskarżenia blokady na okres do 3 miesięcy;
  10. Oraz kilka pomniejszych zmian.

Najwięcej kontrowersji budzi pomysł przekazywania przez banki i SKOK-i informacji o adresie IP, z którego podatnik logował się do serwisu. W uzasadnieniu projektu wyczytać możemy motywacje wnioskodawców: „W celu zwiększenia skuteczności prowadzonej analizy ryzyka proponuje się rozszerzenie zakresu informacji (…)

Przekazanie informacji o adresach IP pozwoli na bardziej precyzyjne ustalanie wskaźnika ryzyka oraz na bardziej kompleksową analizę ryzyka dokonywaną przez Szefa KAS.”.

Zasygnalizowania wymaga, fakt iż informacje o adresie IP będą mogły posłużyć także do innych celów. Przykładowo Urzędnicy będą mogli łatwiej udowodnić, że faktyczny zarząd spółki zarejestrowanej za granicą jest w Polsce. W takiej sytuacji wystarczyłoby tylko sprawdzić skąd (a dokładniej z jakiego adresu IP) zalogowali się członkowie zarządu spółki.

Główną przesłanką zmian jest walka z oszustami podatkowymi. Temu – wedle MF – ma służyć zmiana zasad informowania przez banki swoich klientów o blokadzie. Informacje będą przekazywane z nieznacznym opóźnieniem, by dać czas na zablokowanie wszystkich kont podatnika wskazanych przez szefa KAS. MF chce również zlikwidowania możliwości zaskarżenia decyzji o blokadzie konta na 72 godziny. Spowodowane jest to obawami, iż dzięki złożeniu skargi do sądu nieuczciwe podmioty mogłyby się dowiedzieć, jakie metody operacyjne stosuje szef KAS. Projekt przewiduje także możliwość nałożenia blokady na lokaty terminowe oraz rachunki VAT.

Końcowo wskazać należy na zastrzeżenia zgodności proponowanych przepisów w kontekście ustawy o RODO. Adres IP to dane osobowe, a RODO przewiduje ograniczenia również dla organów publicznych żądających ujawnienia takich danych.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy oferuję kompleksowe wsparcie prawne w tym w usługi z  zakresu prawa podatkowego oraz ochrony danych osobowych, wszystkich zainteresowanych Państwa naszymi usługami zapraszamy do kontaktu.

Omawiany projekt zmian jest dostępny pod tym linkiem.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: