Prosta Spółka Akcyjna – nowy, innowacyjny typ spółki

Fiskus otrzyma kolejne uprawnienia – dowie się z którego adresu IP logował się klient banku
25 maja 2018
Podatek od przeniesienia biznesu za granicę. Exit tax.
6 czerwca 2018

Prosta Spółka Akcyjna – nowy, innowacyjny typ spółki

Innowacyjne firmy typu start-up coraz częściej pojawiają się na polskim rynku. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tym rodzajem przedsięwzięć oraz chęcią zniesienia barier przy ich powstawaniu powstała koncepcja Prostej Spółki Akcyjnej (PSA).

PSA ma zostać wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2019 r. na podstawie opublikowanego właśnie projektu o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Pomysł opiera się na połączeniu cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

Jak wiadomo inwestycja w start-up wiąże się z wysokim ryzykiem niepowodzenia oraz znaczącym zyskiem w przypadku  odniesienia sukcesu. Koncepcja PSA ma spełniać potrzeby zarówno osób z pomysłem na biznes, jak i inwestorów zainteresowanych przystąpieniem do przedsięwzięcia.

Analiza opublikowanego projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych pozwala wskazać następujące, najistotniejsze, korzyści Prostej Spółki Akcyjnej:

  • możliwość utworzenia PSA zarówno w formie „tradycyjnej”, jak i drogą elektroniczną „S24”,
  • niski kapitał początkowy – minimum 1 zł,
  • wartość 1 akcji – minimum 1 grosz,
  • 3 lata od rejestracji PSA na wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, w tym również wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności,
  • duża swoboda przy powoływaniu organów PSA, w tym brak konieczności utworzenia rady nadzorczej oraz możliwość powołania rady dyrektorów (tj. organu o kompetencjach zarządzająco-nadzorczych) w miejsce zarządu,
  • możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej PSA, w tym możliwość emisji akcji bez wartości nominalnej,
  • w razie niepowodzenia przedsięwzięcia możliwość szybkiej i uproszczonej likwidacji PSA lub przekształcenia PSA w inną spółkę kapitałową.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych etapach procesu legislacyjnego.

 

Daria Leszczyk – Adwokat
Pola Sarnowska – Prawnik
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: