Od 2019 r. leasing samochodów osobowych już nie będzie tak korzystny

Zarządca sukcesyjny. Czy dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej będzie możliwe?
11 czerwca 2018
Exit tax już wkrótce w Polsce
11 lipca 2018

Od 2019 r. leasing samochodów osobowych już nie będzie tak korzystny

Leasing auta obecnie bardziej się opłaca niż jego zakup, ponieważ całość raty można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Jednak jak wynika z komunikatu Ministra Finansów od przyszłego roku planowane są zmiany w rozliczaniu kosztów związanych z umową leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Jak wynika z komunikatu, Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie wprowadzenia limitów przy zaliczeniu rat leasingowych w koszty podatkowe.

Zgodnie z planowanymi zmianami kosztem podatkowym będą raty leasingowe do limitu 150 tys. zł. Na proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach najbardziej ucierpią przedsiębiorcy biorący w leasing modele powyżej 150 tys. zł. Obecnie mogą zaliczyć w koszty podatkowe wszystkie raty i opłaty leasingowe, tj. bez żadnych ograniczeń.  Taki sam limit ma przysługiwać przy zakupie auta, z tym że w tym wypadku dotyczy on odpisów amortyzacyjnych, które są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (obecnie limit zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych wynosi 20 tyś euro). Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, celem takiej zmiany jest wprowadzenie takich samych zasad rozliczania samochodów osobowych w podatkach dochodowych, w zakresie samochodów zakupionych jak i leasingowanych.

Kolejna zmiana dotyczy przypadku wykorzystywania samochodu w celach mieszanych, tj. prywatnych oraz służbowych, możliwość odliczania wydatków ma zostać ograniczona – do 50 proc. poniesionych wydatków. Takim ograniczeniem byłyby objęte zarówno raty leasingowe jak i odpisy amortyzacyjne. Dziś, jeśli auto służy do użytku mieszanego, można odliczyć 50 proc. VAT i 100 proc. kosztów uzyskania przychodu. W wyniku planowanych zmian w obu przypadkach będzie to 50 proc. W wyniku tych zmian przedsiębiorca, który kupi auto osobowe za 100 tys. zł (netto) i wykorzystuje je do celów mieszanych, będzie mógł potrącić od przychodu tylko 50 tys. zł, tj. połowę wartości auta. Obecnie przedsiębiorca zalicza do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne do wysokości ok. 86,5 tys. zł.

Powyższe propozycje nie wynikają jeszcze z żadnego projektu ustawy, więcej będzie można powiedzieć dopiero po tym, jak ukaże się projekt zmian. r

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: